17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Zwrot pieniędzy za paliwo rolnicze – dzisiaj mija termin na złożenie wniosku

Jeszcze tylko dzisiaj można złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za paliwo rolnicze.

Termin składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, upływa 28 lutego.

O terminach informuje Ministerstwa Rolnictwa. W tym roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., w dwóch terminach:

  • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 roku. Ważny wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Liczy się w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.;
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 roku. Ważny wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Liczy się w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jest podobnie. Do wniosku należy także dołączyć dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 roku. Dokument wydaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Polski Ład

Ponadto w „Polskim Ładzie” zostało zawarte działanie „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”. Założono w nim zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227). Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

1) ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) z 30 do 40 litrów na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

W związku z tym limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 110 zł na 1 ha użytków rolnych,
  • 40 zł na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W efekcie wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

  • 1- 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
    Wypłata gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Źródło: MRiRW

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.