Mężczyzna stojący w pobliżu pola

Od marca korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która zawiera zmiany korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

Popularne w Kategoriach