Banknoty - złoty

Dodatek dla sołtysów. KRUS: świadczenie także dla emerytów

Od 1 lipca będziemy przyznawać świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Talon - złoty

Są nowe limity dorabiania do emerytury

Od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Pieniądze złotówki - banknoty i monety

Zmiany w zasiłku pogrzebowym z KRUS

Od 1 czerwca 2023 r. zmienią się zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi.

Mężczyzna stojący w pobliżu pola

Świadczenie pieniężne dla sołtysa coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie.

Popularne w Kategoriach