Polski Portal Rolniczy stanowi platformę wymiany informacji oraz przekazywania wiedzy z zakresu
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności. Poruszana przez nas problematyka jest skierowana
zarówno do konsumentów, jak i producentów żywności.

Informujemy o aktualnościach na rynku rolnym i w branżach pokrewnych. Poruszamy również tematy ogólnogospodarcze. W kręgu naszych odbiorców są zarówno towarowe gospodarstwa rolne, a także mniejsze podmioty, na których w programie na lata 2023-27 koncentruje się Unia Europejska.

Naszym celem jest zwiększanie znaczenia rodzimego produktu i kształtowanie polskich marek.

Kontakt do redakcji:
Agnieszka Brzostek
Redaktor naczelna
tel. 579 528 375
e-mail. a.brzostek@pprol.pl
Katarzyna Kaczmarska
PR Manager
tel. 500 174 453
e-mail. redakcja@pprol.pl