Czy można używać dronów w ochronie roślin?

Dron nad uprawami

Przepisy unijne, jak i krajowe, nie wykluczają możliwości stosowania dronów w ochronie roślin. Dotyczą ich jednak takie same regulacje, jak załogowych statków powietrznych – przekazał resort rolnictwa.