21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Rozmowy polsko-ukraińskie o wywozie zbóż

Polsko-ukraińskie rozmowy skoncentrowane były na analizie możliwości dalszego wsparcia wywozu towarów rolnych z Ukrainy, głównie zbóż, przez granicę z Polską.
Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas rozmów polsko-ukraińskich.
Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas rozmów polsko-ukraińskich. Fot. MRiRW

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przewodniczył spotkaniu z udziałem ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego, ministra infrastruktury Ukrainy Oleksandra Kubrakowa, a także ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz ministra – członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Spotkanie odbywało się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wczoraj w godzinach wieczornych.

Stanowisko strony polskiej

Wicepremier Henryk Kowalczyk zapewnił, że strona polska jest gotowa w dalszym ciągu pomagać Ukrainie, także w zakresie wprowadzania ułatwień, które umożliwią wyeksportowanie przez Ukrainę jak największej ilości zbóż. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywnościowego w związku wojną w Ukrainie.

– Polska jest gotowa przetwarzać ukraińskie zboża – podkreślił wicepremier. Poinformował jednocześnie o wprowadzonych ułatwieniach dotyczących kontroli granicznej towarów, zwłaszcza w związku z realizacją zapisów Wspólnego Oświadczenia ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy z 16 maja 2022 r.

Kwestia dotycząca produktów mleczarskich i makaronów

Szef MRiRW zaznaczył, że partnerzy ukraińscy są wciąż bardzo ważnymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych. Zwrócił się do ministra Mykoły Solskiego o przywrócenie produktów mleczarskich i makaronów na listę towarów krytycznego importu.

Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski podczas rozmów polsko-ukraińskich.
Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski podczas rozmów polsko-ukraińskich. Fot. MRiRW

Odpowiedź strony ukraińskiej

W tym kontekście strona ukraińska wyjaśniła, że w najbliższym czasie planowana jest likwidacja listy. Strona ukraińska, mimo trwającej wojny, dąży do przywrócenia normalności, w tym w zakresie wymiany handlowej.

Współpraca weterynaryjna

Obecny na spotkaniu zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował o zakończonym w ubiegłym tygodniu audycie ukraińskiej służby weterynaryjnej w związku z ASF. Przekazał też informacje o planach rozwoju współpracy weterynaryjnej ze stroną ukraińską.

Stanowisko strony ukraińskiej

Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy podziękował stronie polskiej za dotychczasową owocną współpracę i okazywaną pomoc. Podkreślił, że obecnie sprawą priorytetową dla ukraińskiej gospodarki, w tym rolnictwa, jest jak największy eksport zapasów zbóż. Przedstawił też informacje na temat prognozy zbiorów zbóż i roślin oleistych w nowym sezonie. Zadeklarował dalszą współpracę w zakresie poprawy przepustowości punktów granicznych.

Efekty rozmów

Ministrowie Infrastruktury Polski i Ukrainy podkreślili intensywne kontakty, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach. Omówili możliwości wykorzystania polskich portów morskich. Dzięki planowanym inwestycjom możliwe będzie zwiększenie ich zdolności przeładunkowych. Rozmówcy zgodzili się też, że konieczna jest również współpraca w sektorze kolejowym, aby zwiększyć wolumen przewozów z Ukrainy na rynki UE i na rynki światowe, a także pogłębić integrację infrastruktury kolejowej obu krajów.

W rezultacie spotkania ministrowie resortów rolnictwa i infrastruktury Polski i Ukrainy uzgodnili potrzebę dalszej ścisłej współpracy i koordynacji działań po obu stronach.

Źródło: MRiRW

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.