22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Okrągły stół u Kowalczyka. Czy faktycznie jest porozumienie rolników z resortem?

Podczas obrad okrągłego stołu w sprawie ukraińskiego zboża i sytuacji na polskiej wsi zostało zawarte porozumienie pomiędzy przedstawicielami rolników a ministerstwem rolnictwa. Nie wiadomo jednak, czy porozumienie zostanie utrzymane.
Obrady okrągłego stołu rolniczego w MRiRW.
Obrady okrągłego stołu rolniczego w MRiRW. Fot. MRiRW

Podczas okrągłego stołu spotkali się strona rządowa z przedstawicielami związków, organizacji i samorządu rolniczego oraz firm działających w sektorze zbożowym.

Jak podał Farmer,pl, spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia, które jednak zaakceptowało tylko część rolniczych organizacji.

Porozumienie zawiera 11 punktów i zostało podpisane zarówno przez związkowców, jak i ministra.

Obrady okrągłego stołu rolniczego w MRiRW.
Obrady okrągłego stołu rolniczego w MRiRW. Fot. MRiRW

Porozumienie – 11 punktów do realizacji

Oto treść porozumienia:

My przedstawiciele sektora rolno – spożywczego, rolnicy, producenci rolni, związki rolnicze, przetwórcy, firmy handlowe i eksporterzy, zgodnie i w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe Polski, a także stabilizację sytuacji na krajowym rynku rolnym wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz:

 1. Przywrócenia ceł oraz wprowadzenia kaucji na tranzyt i artykuły rolno – spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim.
 2. Wprowadzenia „Tarczy dla branży rolno-spożywczej” w wysokości co najmniej 10 miliardów złotych jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno – spożywczych wywołanym rosyjską agresja na Ukrainę.
 3. Zdjęcia z polskiego rynku, do końca czerwca 2023 r., nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne.
 4. Wprowadzenie nowelizacji ustaw o biopaliwach wg załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych, w terminie do końca maja 2023 r. jako ważnego elementu stabilizacji dochodów rolniczych.
 5. Dokonania zmian w budżecie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023 – 2027 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu krajowego do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KPS.
 6. Dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150 i 200 zł do jednej tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku, w zależności od odległości od portów bałtyckich (Rząd RP wystąpi do KE o zgodę na udzielenie pomocy)
 7. Wprowadzenie do obrotu z Ukrainą jedynie paliw z dodatkiem biokomponentów krajowego pochodzenia tj. do oleju napędowego – 20%, do etyliny – 10%.
 8. Rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej.
 9. Zwiększenia przepustowości portów.
 10. Priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów.
 11. Otwarcia nowych rynku zbytu poprzez:
  • promocję polskiego zboża i produktów zbożowych,
  • realne wsparcie dyplomacji ekonomicznej,
  • efektywną współpracę służb dyplomatycznych – Ministerstwa Spraw Zagranicznych i agencji rządowych z sektorem handlowym,
  • sprawne uzgodnienia fitosanitarne – ujednolicenie sposobu działania poszczególnych placówek fitosanitarnych w Polsce.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.