22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym: jeden dodatek na jeden adres

Nowelizacja ustawy zlikwiduje możliwość wzięcia dodatku węglowego przez kilka osób mieszkających w tym samym domu. Ponadto zostanie wydłużony czas rozpatrywania wniosku do 60 dni. Zmiany obejmą także osoby, które już złożyły wnioski o dodatek węglowy.

Przepisy wprowadzonej niedawno ustawy węglowej były na tyle nieprecyzyjne, że na przykład pojawiły się przypadki, w którym osoby deklarują, że są oddzielnymi gospodarstwami domowymi, mimo że korzystają z tego samego źródła ogrzewania i mieszkają w tym samym domu jednorodzinnym.

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym jest już jednak w Sejmie, a w niej wprowadzana została poprawka precyzująca i zawężająca listę beneficjentów uprawnionych do otrzymania dodatku węglowego.

Jeden dodatek energetyczny ma być wypłacany dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym samym budynku pod jednym adresem.

Jednocześnie gospodarstwa domowe (osoby) mieszkające w wielorodzinnych budynkach (pod różnymi adresami) będą mogły bez przeszkód ubiegać się o jednorazowy dodatek węglowy.

Ponadto, przy złożeniu kilku wniosków przez więcej niż jedną osobę z gospodarstwa domowego liczy się kolejność zgłoszeń.

Dłuższy termin rozpatrywania wniosków

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym ma również wydłużyć czas na rozpatrzenie/wypłatę dodatku z 30 dni do 60 dni, oraz dać urzędom gminnym narzędzia do weryfikowania wniosków pod względem prawidłowości podanych informacji.

Gminy po nowelizacji ustawy otrzymają możliwość zweryfikowania informacji wprowadzonych we wniosku o dodatek węglowy, poprzez porównanie dokumentu np. z wcześniej złożoną deklaracją CEEB, deklaracją śmieciową, wnioskiem o 500 plus czy danymi z rejestru PESEL. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o dodatek węglowy, organ rozpatrujący będzie mógł dodatkowo przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu wyjaśnienia wszelkich niezgodności i nieścisłości zawartych w dokumentacji.

Jednocześnie wydłuży się termin wypłaty świadczenia – do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

Zmiany też dla już złożonych wniosków

Osoby, które złożyły wniosek o dodatek węglowy, nie będą już mogły zgłosić kolejnego wniosku o nowy dodatek np. na pelet drzewny lub drewno, gdy piec pozwala ogrzewać dom węglem i drewnem.

Nowelizacją mają zostać objęte także gospodarstwa domowe, które już złożyły wnioski, ponieważ art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym wprowadza możliwość wypłaty jednorazowego dodatku tylko jednej osobie z wieloosobowego gospodarstwa domowego, która pierwsza złożyła wniosek

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.