17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Wsparcie na zalesianie i zadrzewianie – można składać wnioski

Są pieniądze na zalesianie gruntów rolnych i tworzenie zadrzewień śródpolnych. Wnioski można składać przez dwa miesiące.

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o nowe wsparcie finansowe. Chodzi o zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

Środki na wszystkie cztery interwencje pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dofinansowanie w ramach inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z PS WPR 2023-2027 może być przyznane do maksymalnie 40 ha gruntów. Jeśli stanowią własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka. A w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej. Jeśli utworzono dla niej spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwego zagospodarowania wchodzących w jej skład gruntów. O pomoc w ramach tych czterech interwencji nie mogą się starać nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Jeden formularz umożliwia ubieganie się o wsparcie na:

  • wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;
  • utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
  • założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem na gruntach rolniczych tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone w odległości co najmniej 3 m od siebie, w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń o co najmniej 10 m i nie więcej niż 30 m;
  • zwiększeniu bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku.

Więcej: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.