20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Wilki nadal będą pod pełną ochroną. MKiŚ nie planuje zmieniać przepisów

Nie będzie zmiany statusu wilka, pozwalającej na uproszczenie procedur odstrzału, co miałoby pozwolić na regulację jego populacji. Na wniosek izb rolniczych w tej sprawie odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Samorząd rolniczy w swoim wystąpieniu wskazywał na systematycznie napływające do niego informacje od rolników o wzroście liczebności zwierząt chronionych, m.in. żubrów, wilków i rysi.

„Liczebność wilków z roku na rok gwałtownie wzrasta, a przy tym i szkody w gospodarstwach rolnych są częstsze. Wilki atakują zwierzęta wypasane przez rolników, zagryzają psy oraz powodują straty u hodowców danieli. Ponadto, coraz częściej można je spotkać wśród zabudowań i w miejscach, gdzie na co dzień przebywają ludzie” – pisała do MKiŚ Krajowa rada Izb Rolniczych.

W odpowiedzi ministerstwo podkreśliło, że pomimo, iż wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, należy zaznaczyć, iż obowiązujące obecnie przepisy przewidują możliwość podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniu powodowanemu przez ten gatunek. Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku – np. na umyślne płoszenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce czy zabijanie. Zezwolenia wydawane są przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego płoszenia i przemieszczania), generalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego zabijania) oraz ministra klimatu i środowiska (w przypadku, gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego).

„Zezwolenia takie mogą być wydawane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunku chronionego oraz przy spełnieniu jednej z przesłanek indywidualnych, jak na przykład dot. interesu zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego. W przypadku, gdy zagrożenie jest udokumentowane oraz gdy spełnione są wszystkie przesłanki niezbędne do wydania zezwolenia, nie ma przeciwskazań, aby zezwolenie takie uzyskać. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że ewentualne zezwolenia wydawane są wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem stosownego odstępstwa. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i podlega wszechstronnej ocenie tak, by eliminowane były jedynie osobniki stwarzające rzeczywiste zagrożenie” – sprecyzowała wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska.

Zwróciła jednocześnie uwagę, iż w przypadku, gdy wniosek obiektywnie nie może być załatwiony w formie pisemnej, zainteresowany podmiot może uzyskać decyzję ustną, po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą telefoniczną. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

„Zatem istnieje możliwość szybkiego przeprowadzenia koniecznej eliminacji wilka. W pozostałych przypadkach konieczne jest uzyskanie pisemnej decyzji administracyjnej. Z uwagi na priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa powszechnego, sprawy takie są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki” – zapewniła Golińska.

Dodała, że możliwe jest uzyskanie fachowej pomocy, dotyczącej sposobów zabezpieczania przed szkodami wyrządzonymi przez wilki, jak również finansowego wsparcia dla tych przedsięwzięć, udzielanego przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska lub dyrektorów parków narodowych.

Jeżeli chodzi o podejmowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego resort wskazał, iż to do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Te potrzeby obejmują również sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli.

„Pragnę podkreślić, iż wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków są priorytetowo traktowane przez właściwe organy, a w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi podejmowane są natychmiastowe i zdecydowane działania, zgodne z obowiązującymi przepisami, w związku z powyższym zmiana statusu wilka nie jest obecnie planowana” – podsumowała wiceszefowa resortu klimatu i środowiska.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.