17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Kolejne ograniczenia pełnego rozwoju krajowej branży biometanowej

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w przekazanym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej.

Zdaniem POB lista substratów odpadowych zaproponowanych przez MRiRW jest zbyt ograniczona, aby umożliwić pełen rozwój krajowej branży biometanowej.

• POB wskazuje, że pominięcie istotnej części odpadów może znacznie ograniczyć rozwój rynku biogazu w Polsce i postuluje rozszerzenie listy dozwolonych substratów o podstawowe odpady wytwarzane w zakładach przetwórczych.
• Jednocześnie w ocenie członków POB, konieczna jest pilna potrzeba uporządkowania systemu prawnego w branży biogazu i biometanu na styku wielu poziomów legislacji, ze względu na powszechną tendencję do rozszerzania ograniczeń prawnych.

29 sierpnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (nr 751 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Celem rozporządzenia jest określenie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych. Michał Tarka, Dyrektor Generalny POB, zwraca uwagę, że zaproponowane przez MRiRW brzmienie pomija istotną część odpadów, co stanowi istotne utrudnienie dla funkcjonowania biogazowni i biometanowni, a w efekcie może ograniczać rozwój rynku biogazu w Polsce.

– Wprowadzenie ułatwień dla rozwoju rynku biogazu w Polsce jest nadrzędnym celem ustawy, na podstawie, której planowane jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia. Z tego też względu należy uznać, że proponowane brzmienie przekazanego do konsultacji projektu nie pozwala na realizację ustawowego celu i tym samym jest sprzeczne z ideą ustawy – tłumaczy Michał Tarka, Dyrektor Generalny POB.

Z tego powodu Polska Organizacja Biometanu postuluje rozszerzenie listy dozwolonych substratów odpadowych o podstawowe odpady, które są wytwarzane w zakładach przetwórczych, m.in szlamy i osady z zakładowych oczyszczalni ścieków. Ułatwi to zakładom przetwórstwa rolno-spożywczego, dla których biogazownie rolnicze stanowią praktycznie jedyne rozwiązanie w tym zakresie, właściwe zagospodarowanie odpadów i wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Na podobne ograniczenia POB wskazuje w odniesieniu do zapisu o możliwości przekazania biomasy pozyskanej wyłącznie od producenta biomasy. Zdaniem organizacji, tak sformułowany zapis wyklucza firmy, profesjonalnie zajmujące się ogrodnictwem i utrzymaniem terenów zielonych, które w trakcie wykonywania prac są w stanie pozyskać dużą ilość biomasy roślinnej. – Dodanie zapisu o możliwych pośrednikach, którzy w imieniu producenta będą mogli przekazać pozyskaną biomasę do biogazowni to kolejny krok w kierunku pełnego rozwoju krajowej branży biometanowej – wskazuje Michał Tarka.

Analizując przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej, członkowie POB zwrócili również uwagę na szereg problemów interpretacyjnych, które mogą budzić wątpliwości na etapie funkcjonowania biogazowni rolniczych. – Naszym zdaniem niektóre zapisy wymagają jednoznacznego potwierdzenia, albowiem istnieje ryzyko, że mogą występować różnice w interpretacji ustawodawcy, interpretacji administracji lokalnej i służb kontrolnych, powodując poważne konsekwencje po stronie wytwórców biogazu – podsumowuje Dyrektor Generalny POB Michał Tarka.

Źródło: Polska Organizacja Biometanu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.