20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Spółdzielczość: nowa tożsamość

Spółdzielczość: nowa tożsamość. Prezes Piotr Huzior: Młodzi ludzie to inspiracja i nadzieja. Potrzebujemy ich również w kadrze kierowniczej.

Rozmowa z Piotrem Huziorem – spółdzielcą, biegłym rewidentem, prezesem Krajowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych

Za nami VII Kongres Spółdzielczości Polskiej. Jak Pan odbiera to wydarzenie?

Spotkaliśmy się po trudnym okresie izolacji, jaka nastąpiła w związku z ogólnoświatową pandemią. W
oczekiwaniu, że kongres będzie źródłem nowej inspiracji, da nadzieję i wyzwoli nowy poziom energii.
Podobnie jak większość uczestników ubolewam, że wydarzenie to zostało zdominowane przez
sprawy wyborcze. Zabrakło dyskusji programowej, inspiracji na przyszłość, zabrakło obecności i głosu
młodych ludzi.
Z nadzieją odbieram mocny i zdecydowany głos skierowany do delegatów przez marszałka Piotra
Zgorzelskiego. Zaważył i podkreślił on wagę i znaczenie zdrowego sektora spółdzielczego dla Polski. Dał
nadzieję na dobrą współpracę z państwem, ale też zgłosił oczekiwania od sektora, potrzebę
zagwarantowania transparentności, przejrzystości. Potrzebę transformacji, zmian i dostosowania
środowiska spółdzielczego dla tej współpracy.
Delegaci nie pozostali obojętni na te słowa. Dzięki temu w nowo wybranym Zgromadzeniu Ogólnym
pojawi się wiele nowych osób. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza znacząco większa liczba kobiet. Patrzę na to z dużą satysfakcją i nadzieją na przyszłość.

Powiedział Pan, że zabrakło młodych ludzi. Dlaczego to tak istotne i co pokolenie może zrobić, aby
przenieść ruch spółdzielczy w przyszłość?

Od trzech lat doświadczam, współtworząc nową spółdzielczość, współpracy z nowym pokoleniem ludzi.
Moja obserwacja jest taka, że postrzegają oni podejście do przedsiębiorstwa spółdzielczego jako bardzo odpowiadające ich własnemu poczuciu wartości i celów. Widzą, że korporacje nie mają dla nich oferty gwarantującej osiągnięcie jakości życia w zgodzie z ich wartościami. Postrzegają podejście kooperacyjne jako odpowiedź, w jaki mogą wpłynąć na zmianę w pozytywny i trwały sposób, który poprawi ich życie. Zmianę, która według nich nie nastąpi w innym przypadku. Model spółdzielczy jest bardzo atrakcyjną ofertą dla nowego pokolenia.

Wartości i zasady

Rozumiem, że czerpie pan inspirację z współpracy z nowym pokoleniem.

Tak. To co nas, ludzi, różni, to wiek obrazowany symbolami pokoleń. Nasz dobrostan zbudowany jest w
oparciu o więzi i sieć relacji, połączeń, wymianę wzajemną. Bez względu na to jakiego pokolenia
przedstawicielami jesteśmy, potrzebujemy siebie nawzajem, mamy sobie coś do przekazania. Możemy w
tej sieci połączeń czerpać inspirację lub frustrację. Młodzi ludzie naciskają na nas, abyśmy byli lepsi, działali lepiej i osiągali więcej jako liderzy spółdzielni. Myślę, że to dobrze. Potrzebujemy ich również w kadrze kierowniczej. Młodzi ludzie to inspiracja i nadzieja. Naszą rolą jest otworzyć się na stworzenie środowiska, w którym nowe pokolenie będzie mogło przejąć ster, kontynuować tradycje, wartości i zasady spółdzielcze.

Wspomniał pan o wartościach. Dlaczego są ważne?

Siedem zasad spółdzielczych to DNA spółdzielczości na świecie, definiują one spółdzielczy system operacyjny. Kiedy dodamy do nich wartości etyczne, takie jak uczciwość, otwartość, troskę o innych i odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność społeczną, razem daje to system wartości i zasad, które mogą obowiązywać wszystkich ludzi na świecie.
DNA zasad spółdzielczych jest unikalne dla przedsiębiorstwa spółdzielczego. Jednakże to wartości są wieczne i trwałe, wyznaczają zasady, którymi się kierujemy w zakresie zarządzania oraz zaangażowania członków w spółdzielni. Zasady można i należy zmieniać. Spojrzymy na to, co wydarzyło się w ciągu ponad 30 lat od transformacji, jak zmienił się świat, jakie pojawiły się problemy i pomysły. Nie mam wątpliwości, że jednym z wyzwań przed którymi stoi dzisiaj spółdzielczość polska, to nie tylko powrót do zasad ale i podjęcie debaty nad ich zmianami, rozszerzeniem zasad, którymi należy się zająć.

Spółdzielczość dzielnych ludzi

Rozwój współpracy z nowym pokoleniem, rozszerzenie zasad to wyzwanie dla polskiej spółdzielczości.
Jakie pan widzi inne wyzwania, wobec których polska spółdzielczość nie powinna być obojętna?

Tych obszarów jest wiele. Ale myślę, że jednymi z największych wyzwań, są transformacja cyfrowa oraz zbudowanie sieci prawdziwych połączeń w międzysektorową współpracę przedsiębiorstw sektora spółdzielczego. Integracja, wymiany informacji i wartości oferowanych przez poszczególne spółdzielnie. Istnieje wiele spółdzielni, które nawet nie są świadome swojego istnienia, co nie buduje zdolności dla wspólnego rozwoju.
Wiem również, jak ogromne znaczenie w tym procesie odgrywać będzie użycie technologii. To pokazało
nam doświadczenie wypływające z pandemii 2020 roku. I nie mam wątpliwości, że im bardziej będziemy
działać wirtualnie, tym więcej ludzi przyciągamy do spółdzielczości. Nie tylko klientów, ale również z
perspektywą członkostwa. Najważniejsze organizacje spółdzielcze, związki rewizyjne powinny nieść to przesłanie swoim członkom. Uważam, że pozostaje bardzo dużo do zrobienia w wielu innych obszarach. Należy również zmienić sposób komunikacji i dotarcia do nowych osób.

Ostatnie pytanie: dlaczego uważa pan, że spółdzielnia, spółdzielczy model działania ma przyszłość?

Spółdzielnie to ludzie. DZIELNI ludzie, którzy poprzez członkostwo są prawdziwymi właścicielami. Którzy
mają wpływ na kierunek rozwoju swojej firmy i świadczonych przez nią usług. To model własności
zbudowanej przez ludzi i działalności, współpracy skoncentrowanej na ludzi.
Słowa: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” są dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek. Spółdzielnia, w odróżnieniu
od innych form działalności, to przedsiębiorstwo i działanie w środowisku, w którym nigdy nie będziesz i
nie zostaniesz sam. Osadzone lokalnie, skupione również na budowanie odporności ludzi, którzy ją
współtworzą i wspólnot, środowisk w których żyją. Nie zbudujemy odporności lokalnej z poziomu polityk
budowanych na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Tylko dzięki działaniom ludzi, lokalnie,
sytuacja może się zmienić. Wyjście z tego poziomu otwiera perspektywę na sposób, w jaki rozwiążemy niektóre problemy globalne, z którymi borykamy się dzisiaj.

Rozmawiał: Grzegorz Pawlak

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.