22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Rząd podał maksymalną cenę prądu dla firm i gospodarstw domowych

- Chcemy jak najszerzej pójść z naszą obniżoną taryfą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proponujemy kolejne rozwiązanie po wsparciu gospodarstw domowych. Maksymalna cena prądu dla odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich firm wyniesie 785 zł za MWh — zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak poinformował premier po posiedzeniu rządu, gospodarstwa domowe, które przekroczą limit zużycia energii sięgający 2-3 MWh zapłacą za tę nadwyżkę maksymalnie 699 zł/MWh.

— Od 7 miesięcy trwa wojna w Ukrainie i doświadczamy tego w różnych sektorach naszego życia. Borykamy się z brakami i bardzo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej. W tej sprawie od wielu miesięcy prowadzimy bardzo gorące dyskusje na forum UE i nie za wiele stamtąd mamy pomocy. Jeśli już to prosimy o zezwolenie na realizację pewnych działań, które potem my finansujemy — powiedział Mateusz Morawiecki.

— Nie trzymamy się kurczowo polityki klimatycznej i energetycznej, bo ona stała się w obliczu wojny częściowo nieaktualna. Trzeba ją wymyślić na nowo, uniezależnić się, dywersyfikować źródła gazu i energii, by Europa nie mogła być już więcej przedmiotem szantażu ze strony Rosji — dodał Morawiecki.

Projekt rządowy

Jak wynika z projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., opublikowanego w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów, maksymalna cena prądu dla odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich firm ma wynieść 785 zł za MWh, a w przypadku gospodarstwach domowych cena maksymalna powyżej limitów 2-2,6-3 MWh to 699 zł/MWh.

„Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców (odbiorcy wrażliwi, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa — red.) zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na określonym poziomie 785 zł/MWh (lub 699 zł/MWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych)” – podano w wykazie prac.

Jak wskazano, maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i firm ma obowiązywać do poziomu 90 proc. zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Odbiorcy wrażliwi to podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi — jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z projektem ceny maksymalne mają obowiązywać od 1 grudnia tego roku do końca roku przyszłego.

Ponadto, w projekcie ustawy zaproponowano wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu. „Dla wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny, z wyjątkiem biometanu, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, paliwa gazowe, a także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną nakłada się obowiązek przekazania kwoty wpłaty, będącej nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania” – zaznaczano.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.