12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Rolnik na emeryturze będzie mógł dalej prowadzić działalność

Rząd przyjął projekt ustawy zakładający, że rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości.

Rada Ministrów przyjęła w środę (20.04.) projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce, aby rolnicy będący na emeryturze nie musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury jest częściowo zawieszana. Nowe rozwiązanie jest realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych.

Najważniejsze rozwiązania ustawy

  • Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. W takim przypadku emeryt będzie dalej opłacał w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej. Będzie tak w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.
  • Uregulowane zostaną kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu, rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Takich, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej. Lub też uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowe przepisy będą sprzyjały większej mobilności zawodowej. Rolnicy i domownicy będą mogli bez obawy o utratę ubezpieczenia w KRUS podejmować np. szkolenia, które umożliwią im zdobycie nowych kwalifikacji.
  • Wprowadzona zostanie możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych.
  • Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r. Warunki: dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS. Okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.
  • Emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS. Natomiast opiekunowie osób niepełnosprawnych – możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Źródło: MRiRW
Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.