18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, czyli Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

„Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” to pilotażowy projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowany we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pierwsza Dama, wicepremier oraz pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa podczas rozmowy z paniami z KGW.
Pierwsza Dama, wicepremier oraz pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa podczas rozmowy z paniami z KGW. Fot. MRiRW

Jego inauguracja odbyła się dziś z udziałem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy w Golądkowie, w powiecie pułtuskim. W uroczystości uczestniczyli także: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, sekretarz stanu w MRiRW Anna Gembicka oraz szef gabinetu politycznego Przemysław Bednarski. Obecni byli również: pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński i prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska.

Jak wygląda projekt?

– Koła Gospodyń Wiejskich uważam za fenomen i bardzo się cieszę, że projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” doszedł do skutku. Mam nadzieję, że dzięki szkoleniom będą panie mogły rozwinąć skrzydła – stwierdziła Pierwsza Dama.

Zwróciła przy tym uwagę, że poziom cyfryzacji KGW jest różny. Niektóre stosują już technologie cyfrowe, a inne jeszcze nie. Szkolenia oferowane w ramach projektu pomogą w ich wdrażaniu i tym samym wspieraniu funkcjonowania na różne sposoby. Koło będzie mogło na przykład: założyć stronę internetową, aby skuteczniej promować swoją działalność i swoje wyroby, a także korzystać z Internetu, aby wnioskować o pomoc finansową.

– KGW poprzez swoją działalność łączą przeszłość z teraźniejszością, a tę trudno sobie wyobrazić bez cyfryzacji – dodała Agata Kornhauser-Duda.

– Projekt ma być przygotowaniem członków Kół Gospodyń Wiejskich do cyfryzacji, do korzystania z jej dobrodziejstw. Ma on przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i pomagać w codziennym życiu, także w takich prozaicznych czynnościach, jak np. robienie przelewów przez internet. Dzięki takim działaniom możliwe jest szerokie upowszechnianie wiedzy cyfrowej – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wicepremier podziękował za bardzo dobrą współpracę przy realizacji projektu pełnomocnikowi rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Januszowi Cieszyńskiemu oraz prezes Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Halinie Szymańskiej.

Wiceminister Cieszyński podkreślił, że szkolenia są po to, by ich uczestnicy poruszali się w świecie internetu w „miarę sprawnie i bezpiecznie”.

– Bardzo się cieszę, że będzie większa szansa na komunikację cyfrową – podkreśliła natomiast prezes Halina Szymańska.

Sekretarz stanu Anna Gembicka dziękowała członom KGW za zaangażowanie.

– Dziękuję, że mimo nawału obowiązków, łączenia wielu różnych ról społecznych, znajdujecie czas na działalność w KGW i na naukę – powiedziała wiceminister.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że w szkoleniu pilotażowym bierze udział 100 KGW.

– Mam nadzieję, że nowe narzędzia cyfrowe pomogą Wam jeszcze lepiej promować kulturę lokalną. To kolejne przydatne narzędzie dla Was – dodał wicepremier Kowalczyk i zapewnił, że chce, aby z tego szkolenia mogły skorzystać wszystkie KGW w Polsce.

Realizator projektu

Projekt realizowany jest przez „Edukację Bez Barier – Fundację Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce” we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i objęty jest patronatem honorowym wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do osób zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, które są w różnym wieku, cechują się różnym poziomem wykształcenia, umiejętnościami technicznymi i różnymi potrzebami oraz preferencjami. Szkolenia mają na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego i społecznego kobiet i społeczności wiejskich, ułatwienia im i ich rodzinom codziennego funkcjonowania oraz zwiększenia dostępu do wielu dziedzin życia, co pośrednio przyczyni się do zrównoważonego rozwoju wsi.

Rodzaje szkoleń

Szkolenia odbywają się na poziomach:

  • optymalnym – dla osób mniej zaawansowanych cyfrowo,
  • premium – dla osób bardziej zaawansowanych cyfrowo,
  • certyfikowanym – przygotowujący do egzaminu B2 lub S7 w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Spodziewane efekty

Dzięki szkoleniom wzrośnie rola i znaczenie kobiet, które będą oddziaływały na lokalne społeczności, pokazując, że warto, a wręcz jest konieczne, aby w erze cyfrowej, podnosić swoje kompetencje cyfrowe. Jednocześnie, kobiety będą miały łatwiejszy dostęp m.in. do wiedzy z różnych dziedzin, inspiracji z obszaru sztuki i rzemiosła ludowego. Będą mogły lepiej rozwijać umiejętności swoje i swoich dzieci, pielęgnować tradycje regionalne, pozyskiwać źródła dofinansowania na różne projekty. Natomiast dzięki nabytym umiejętnościom prezentacji, budowania marki produktu i sprzedaży, będą miały możliwość zarabiania, znalezienia odbiorców tworzonych przez siebie produktów i ich dystrybucji w Polsce i za granicą.

Źródło: MRiRW

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.