22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Nawozy naturalne. Poznajcie Alginit

Na Węgrzech jest używany w rolnictwie już od lat 70-tych XX wieku. Odgrywa dużą rolę w uprawach ekologicznych jako naturalny środek poprawiający właściwości gleby i naturalną ochronę przeciw chorobom grzybowym.

Stwierdzono, że jego stosowanie wpływa na zwiększenie plonów, wzrost poziomu cukru w owocach oraz poprawę odporności roślin na choroby i stres abiotyczny. Zwiększa poziom potasu, magnezu, manganu, żelaza, miedzi i cynku. Poprawia smak owoców, warzyw i wydłuża okres przechowywania. O jakim środku jest mowa – o ALGINICIE!

ALGINIT został wprowadzony na polski rynek przez firmę ProBiotics Polska, która od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem naturalnych rozwiązań w rolnictwie. ALGINIT to naturalnie występująca na Węgrzech kopalina. Powstała około 4-5 milionów lat temu ze skamieniałej biomasy alg i zwietrzałych tufów. Posiada w sobie niezwykłe ilości składników organicznych i mineralnych, z których korzystają zarówno rośliny, jak i pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Tym samym potencjał biologiczny gleby wzrasta.

Na Węgrzech badania naukowe wpływu Alginitu na uprawy warzywne prowadzone były przez Uniwersytet Rolniczy w Gödöllő. W trakcie badań zwracano szczególnie uwagę na rozwój roślin, ilość oraz jakość otrzymanych plonów. Pod uwagę wzięto: groch, pomidory i fasolę. Poza tym zwracano uwagę na przenikanie i rozpuszczanie Alginitu.

Podczas trzykrotnego oprysku zużyto 40 kg Alginitu rozpuszczonego w 330 l wody. W przypadku grochu opryski stosowano przy wysokości roślin 8 cm, w fazie zielonego strąka oraz pod koniec wegetacji. Na polach opryskanych Alginitem stwierdzono zwiększoną ilość strąków oraz ziaren w strąkach w porównaniu do populacji kontrolnej. I tak średnia ilość nasion grochu kształtowała się w następujący sposób: przy jednym oprysku wzrost o 4-5%, przy dwu wzrost 9-14%, przy trzech wzrost 16-32%. Jednocześnie przy opryskach Alginitem stwierdzono znaczący spadek zakażeń chorobowych oraz ilość szkodników. Średnio na 100 roślin występowanie Peronospora Vicie w przypadku odmiany Debreceni przy próbie kontrolnej wynosiła 35%, a na skutek trzykrotnego oprysku zmniejszyła się na 28-19-18%. W przypadku odmiany Jubileum, próba kontrolna miała 13% zakażeń i nastąpiła zmiana na 3-2-0%. Natomiast podczas występowania choroby Ascochyte pisi przy odmianie kontrolnej Debreceni 22% zmniejszenie na 20-18-10%, przy odmianie Jubileum z 20% zmniejszenie na 10-7-2%. Średnio przy obydwu odmianach ilość mszyc kształtowała się 4,1-6 szt. na roślinę przy populacji kontrolnej 100 roślin. Na skutek oprysków liczba mszyc zmniejszyła się średnio 1,4-0,7 szt./roślinę.

W przypadku fasoli – pierwszego oprysku dokonano przy wysokości 8-10 cm, następny w fazie pąków i trzeci w fazie formowania się strąków. Wyniki osiągnięto w podobny sposób jak przy grochu. Nastąpił wzrost plonu o 12-14-22%. Doświadczenie pokazało również, że opryski zmniejszyły występowanie chorób i szkodników. Rdza fasoli z próby kontrolnej 20% zmniejszyła się na 17-15-10%, bakteryjne zapalenie z 5% pierwotnego zmniejszyło się pięciokrotnie na 1% w zależności od ilości oprysków. Średnia ilość mszycy na 100 roślinach z 5,5% zmniejszyła się na 1,8-1,3-1,0%, ilość roztoczy z 3,2% zmniejszyła się na 1,6-1,0-0,8 szt./roślinę.

W przypadku pomidorów pierwszy oprysk wykonano po posadzeniu, następny na początku kwitnienia i ostatni w okresie powstawania owoców. Przy uprawie pomidorów również stwierdzono pozytywne wyniki w ilości dojrzewających owoców w porównaniu z próbą kontrolną. Średni plon był wyższy o 17-18-22%. Ilość owoców zdrowych wzrosła w stosunku do próby kontrolnej o 40-41-49% co dało, że porównując z całą produkcją ilość zdrowych owoców wyniosła 73-72-74% przy próbie kontrolnej 60%.

Jakie korzyści przynosi stosowanie ALGINITU?
• 1 tona alginitu zatrzymuje ok 610 litrów wody,
• jest źródłem niezbędnych dla roślin makro-, mikroelementów oraz pierwiastków śladowych,
• 1 tona alginitu zawiera 200 kg materii organicznej, do 500 kg krzemu oraz do 230 kg wapnia w postaci węglanowej,
• poprawia dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin,
• rozluźnia gleby zwięzłe i wzbogaca ją w substancje organiczne i mineralne,
• zatrzymuje nawozy mineralne rozpuszczalne w wodzie w strefie korzeniowej i zmniejsza ich wypłukiwanie,
• ułatwia przekształcanie składników pokarmowych do form dostępnych dla roślin
• zwiększa pobieranie azotu przez rośliny
• ogranicza absorbcje substancji toksycznych z gleby; Przy stężeniu około 5 mg/l skuteczność sorpcji metali ciężkich wynosi od 98,5 – 99,5%,
• stymuluje wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych (m.in. Nitrosomonas i Azotobacter)
• zwiększa ochronę przed szkodnikami, bakteriami i porażeniem upraw,
• stymuluje aktywność mikrobiologiczną w glebie,
• stabilizuje strukturę gruzełkowatą,
• poprawia jakość gleb, szczególnie o odczynie kwaśnym,
• ogranicza erozji.

Jak przygotować roztwór?

Alginit w wodzie tworzy roztwór koloidalny. Ponieważ powstały roztwór ma tendencję do osiadania i tworzenia złogów najlepiej zastosować mieszalniki. Do oprysków dobrze nadają się końcówki stosowane przy opryskach herbicydami. Przygotowanie roztworu:

• 1 kg Alginitu rozprowadzić w 20 l wody. Aby wykonać oprysk 1 ha potrzebne jest 15-20 kg alginitu i ok. 300-500 l wody. Do roztworu można dodać GreenAlgę – ułatwi to przyswajanie potasu, dzięki czemu owoce łatwiej i dłużej można przechowywać, są twardsze i lepiej pokryte woskiem.
• Odczekać 2 tygodnie. Po tym czasie roztwór należy wymieszać i przefiltrować tak, by dopasować go do rozmiaru dysz – najlepsze są dysze do herbicydów lub RSM.
• Następnie należy dodać EmFarmę Plus i wykonać oprysk, zamiennie można dodać miedziany i siarkę – dają doskonałe efekty w przypadku brzoskwiń i jabłoni.
• Pozostałe na dnie nierozpuszczalne w wodzie składniki mineralne można rozrzucić pod drzewka, krzewy, rośliny ozdobne, itp.

Opryski Alginitem można łączyć z innymi zabiegami dzięki czemu zastosowanie Alginitu nie generuje dodatkowych kosztów. Dzięki opryskom roślina otrzymuje niezbędne dla niej składniki z ziemi i poprzez liście.

Alginit jest stosowany w probiotechnologii, która oferuje kompleksowe biologiczne rozwiązania dla rolnictwa. Świetnie uzupełnia i wzmacnia działanie pożytecznych mikroorganizmów.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.