20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Limit pomocy de minimis dla rolników wyczerpany. Co to oznacza dla producentów?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na dzień 19 października 2023 r. wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. wyniosła 100 proc.

Pomoc de minimis w rolnictwie to jeden z rodzajów wsparcia udzielanego przez Państwo na rzecz producentów rolnych, przy którym nie jest wymagana notyfikacja Komisji Europejskiej.Obejmuje m.in. wsparcie finansowe udzielane na różne cele, ulgi podatkowe oraz umorzenia wierzytelności w części lub w pełnej wysokości.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 295 932 125,00 euro, co stanowi właśnie 100,00%. Co to oznacza dla polskich rolników? „W przypadku wykorzystania (100%) limitu pomocy de minimis w rolnictwie skorzystanie ze zwolnień i ulg w podatku rolnym stanowiących pomoc de minimis w 2023 r. nie będzie możliwe. Ponowna możliwość nastąpi z dniem 1 stycznia 2024 r.” – tłumaczy portal Podatkowyreferat.online.

– W praktyce wykorzystanie pomocy de minimis na ten rok jest neutralne. Z powodu braku środków z Krajowego planu odbudowy w obszarze rolnictwa, ARiMR nie jest w stanie ani realizować nowych naborów, ani najprawdopodobniej rozstrzygnąć z sukcesem tych już ogłoszonych w pierwszej połowie tego roku. Podmioty, które złożyły wnioski od września czekają na ogłoszenie list rankingowych. Nowy minister rolnictwa będzie miał od razu co robić – tłumaczy Karol Dobrowolski, wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Producenci rolni mogą otrzymać pomoc de minimis w formie:

  • ulg uznaniowych (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku rolnego) na podstawie art. 67a § 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa;
  • zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha udzielana na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 6 ustawy o podatku rolnym;
  • zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku rolnym;
  • ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, na podstawie art. 13c ustawy o podatku rolnym;
  • zwolnień i ulg przedmiotowych innych niż określone w ustawie o podatku rolnych, które zostały wprowadzone w drodze uchwały rady gminy, na podstawie art. 13e ustawy o podatku rolnym.
Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.