20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Izby rolnicze apelują: przesuńmy nową WPR na 2024 r.

Po dwóch latach pandemii oraz w związku ze zmianami klimatycznymi i skutkami wojny w Ukrainie nadszedł czas, aby zrewidować nastawienie do bezpieczeństwa żywnościowego w UE - apelują europejskie izby rolnicze.
Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzone o przedstawicieli z Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy i Rumunii. Fot. KRIR
Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzone o przedstawicieli z Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy i Rumunii. Fot. KRIR

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) poszerzone o przedstawicieli z Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy i Rumunii. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w spotkaniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli fakt, że bezpieczeństwo żywnościowe staje się ważną polityką bezpieczeństwa UE. Podkreślili jednocześnie, że „Rosyjska inwazja na Ukrainę jeszcze bardziej zdestabilizowała i tak już kruche rynki rolno-spożywcze, w tej nadzwyczajnej sytuacji zdecydowanie zalecamy mobilizację dodatkowych źródeł z budżetu UE w celu zwiększenia obecnego przydziału na WPR, zwłaszcza na jej drugi filar, który będzie wspierał cele zrównoważonego rozwoju, wypełniając ważne funkcje środowiskowe, klimatyczne i rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie dostarczał instrumentów wsparcia inwestycji i innowacji.”

Jednocześnie przedstawiciele izb rolniczych wnioskują „o odstępstwa od zasad zazieleniania wykraczające poza decyzję wykonawczą – mianowicie w celu złagodzenia wymogów dotyczących dywersyfikacji upraw, umożliwienia stosowania środków ochrony roślin wiążących azot na obszarach EFA oraz dalszego rozszerzania wykorzystania dostępnych gruntów: włączenie do produkcji trawy na gruntach ornych i międzyplonach – oprócz gruntów ugorowanych na obszarach EFA.”

Trzeba opóźnić nową WPR?

Członkowie izb rolniczych zaapelowali również o opóźnienie wdrożenia nowej WPR do 2024 r. „Podkreślamy, że rządy krajów położonych w pobliżu granicy z Ukrainą muszą szczególnie radzić sobie ze skutkami wojny i wskazujemy, że ramy czasowe wdrożenia nowych zasad WPR są już bardzo wymagające (mniej niż 6 miesięcy) i spodziewamy się ryzyka wdrożenia zarówno po stronie rolników, jak i instytucji państwowych.” – podkreślono.

Zdaniem izb rolniczych, zmiany potrzebne są także w Zielonym Ładzie. „W związku z tym podkreślamy pilną potrzebę ponownego rozważenia celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu i zmiany ich harmonogramu, zwłaszcza tych, które znacznie ograniczą produkcję żywności (ograniczenie zużycia pestycydów i nawozów, zwiększenie powierzchni nieprodukcyjnej, zwiększenie powierzchni rolnictwa ekologicznego). Cele strategii zostały zaproponowane przed skumulowanym kryzysem (Covid-19, wojna), a wszystkie analizy wpływu strategii „od pola do stołu” wskazują na zmniejszenie produkcji w UE, zwiększenie uzależnienia UE od importu z krajów trzecich, ale także wyraźne ryzyko związane z żywnością i zrównoważonym rozwojem dla krajów trzecich. Bardzo ambitne cele polityki nie mogą stać się prawnie wiążące bez odpowiedniego wsparcia w naukowych ocenach praktycznych możliwości ich osiągnięcia. Rolnicy wiedzą, jak zapewnić zarówno wystarczającą produkcję oraz utrzymać krajobraz, pod warunkiem, że istnieje wystarczające wsparcie i odpowiedni rozkład środków w czasie.” – podkreślili przedstawiciele izb rolniczych.

Cały komunikat po posiedzeniu europejskich izb rolniczych znajdziesz tutaj>>
Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.