17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Emerytury stażowe – rolnik przejdzie na emeryturę po 40 latach pracy?

W Sejmie są już dwa projekty emerytalne, dające osobom ubezpieczonym o bardzo długim stażu pracy możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku.

Pomysł emerytur stażowych pochodzi od prezydenta Andrzeja Dudy, który zaproponował przechodzenie na emeryturę w oparciu o wiek, a nie staż pracy podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku.

W grudniu 2021 roku do Sejmu trafił w końcu prezydencki projekt, który zakłada, że kobiety prawo do emerytury stażowej nabędą po przekroczeniu 39 lat pracy, a mężczyźni po przepracowaniu 44 lat. Dodatkowo, przyznanie emerytury stażowej ma być w przypadku ubezpieczonych w ZUS uzależnione od zebrania odpowiedniego kapitału, pozwalającego na otrzymanie emerytury minimalnej.

Projekt prezydenta zakłada, że z emerytury stażowej będą mogły skorzystać osoby, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo nie złożyły wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Prezydencki projekt dotyczy zarówno ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym, jak i objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

„Emerytura stażowa jest wyrazem docenienia przez państwo ubezpieczonych legitymujących się długim okresem zatrudnienia. Konsekwencją długiej aktywności zawodowej w wielu zawodach, w szczególności związanych z intensywnym wysiłkiem fizycznym, jest utrata sił uniemożliwiająca jej kontynowanie do osiągnięcia wieku emerytalnego. W takich przypadkach ubezpieczony, który legitymuje się stażem ubezpieczenia określonym w projektowanej ustawie, mógłby zakończyć wykonywanie pracy zawodowej i korzystać z zasłużonej, wypracowanej emerytury.” – czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu.

Jak podkreślono, „przedkładany projekt ustawy stanowi realizację ważnego zobowiązania Prezydenta RP sformułowanego w Umowie programowej z NSZZ Solidarność – dalszego reformowania systemu emerytalnego, z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy.” Tymczasem w tym samym czasie, kiedy został złożony prezydencki projekt, w Sejmie odbyło się czytanie… oddzielnego projektu przygotowanego właśnie przez NSZZ Solidarność.

Co zakłada projekt NSZZ Solidarność?

NSZZ Solidarność już 7 lipca 2021 r. rozpoczęła zbieranie podpisów pod własnym projektem emerytur stażowych. Ostatecznie poparło go ponad 230 tys. osób, dzięki czemu już we wrześniu 2021 r. złożono projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Sejmie.

Projekt Solidarności różni się od projektu prezydenckiego stażem pracy: kobiety na emeryturę mogłyby przejść po przepracowaniu 35 lat, a mężczyźni po 40 latach okresu składkowego i nieskładkowego. W praktyce kobieta, która rozpoczęła pracę zawodową w wieku 18 lat, przeszłaby na emeryturę po skończeniu 53 lat, a mężczyzna, rozpoczynający pracę po osiągnięciu pełnoletności, mógłby zostać emerytem w wieku 58 lat.

Nowe przepisy objęłyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. Dodatkowo, aby móc skorzystać z emerytury stażowej, należałoby mieć odłożone w ZUS tyle składek, aby wystarczyły na comiesięczną wypłatę w wysokości 120 proc. minimalnej emerytury.]

Projekt Solidarności zakłada też, że prawo do emerytury stażowej ulegałoby zawieszeniu w przypadku osiągnięcia przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osiągnięcia przychodu w granicach 70-130 proc. świadczenie ulegałoby pomniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Solidarność postuluje również o nieprzyznawanie emerytur stażowym osobom, które mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Podobnie jak prezydent, Solidarność chce natomiast, aby osoby, które chcą kontynuować pracę mogły to robić, aż do spełnienia warunków przejścia na emeryturę powszechną.

Projekt NSZZ Solidarność w sprawie emerytur stażowych>>

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.