22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Dopłaty bezpośrednie tylko dla rolnika aktywnego zawodowo

Od 2023 roku o dopłaty bezpośrednie będą mogli się nie właściciele gruntu, lecz aktywni rolnicy, faktycznie uprawiający ziemię. Ma to ograniczyć otrzymywanie dofinansowania przez osoby, które mają duży areał ziemi, ale nie zajmują się produkcją rolniczą.

Od 1 stycznia 2023 roku zacznie obowiązywać definicja rolnika aktywnego zawodowo – tylko rolnik aktywny zawodowo będzie mógł wystąpić z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

Kim jest rolnik aktywny zawodowo? Jego definicja została zawarta w projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, przesłanym do Komisji Europejskiej przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z projektem, za rolnika aktywnego zostanie automatycznie uznany każdy gospodarz, który za poprzedni rok otrzymał dopłaty bezpośrednie w wysokości do 5 tys. euro, czyli około 24 tys. zł.

Jeżeli rolnik otrzymał wyższą kwotę z tytułu płatności bezpośrednich niż 5 tys. euro, wówczas zostanie uznany za rolnika aktywnego zawodowo, o ile udokumentuje, że:

  • jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub
  • roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej lub
  • główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej, co w praktyce oznacza, że działalność rolnicza została wskazana jako główna aktywność gospodarcza tego podmiotu w CEIDG lub tak będzie wynikać z dokumentów z KRS lub REGON.

Z propozycji resortu rolnictwa wynika, że z definicji rolnika aktywnego mogą być wykluczone podmioty, które wcześniej otrzymywały dopłaty bezpośrednie na poziomie powyżej 5 tys. euro. a które prowadzą działalność związaną z:

  • świadczeniem usług w zakresie obrotu nieruchomościami;
  • administrowanie trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi;
  • świadczeniem usług przewozu kolejowego;
  • administrowanie portami lotniczymi;
  • administrowanie wodociągami.

Poprzez wprowadzenie określenia rolnika aktywnego zawodowo Komisja Europejska chce ograniczyć zjawisko sięgania po dopłaty bezpośrednie przez podmioty, które posiadają ziemię, ale jej nie uprawiają.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.