27 września 2023

Zakaz dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE

- Do produktów nawozowych UE, udostępnianych na rynku od 16 lipca 2022 r., nie będzie można dodawać celowo fosfonianów, natomiast granica niezamierzonej ich obecności w tych produktach nie może przekraczać 0,5% (m/m) – podała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, wskazują na zakaz intencjonalnego dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE – podała PIORiN. Oznacza to, że do produktów nawozowych UE, które będą mogły być udostępniane na rynku od 16 lipca 2022 r. nie dodaje się celowo fosfonianów, natomiast granica niezamierzonej ich obecności w tych produktach nie może przekraczać 0,5% (m/m).

PIORiN podkreśla, że brak obecności fosfonianów w produkcie nawozowym UE należy wykazać na etapie przeprowadzanej procedury oceny zgodności, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2019/1009.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami etykietowania produktów nawozowych określonymi w rozporządzeniu 2019/1009, oznakowanie produktów nawowych UE nie może zawierać oświadczeń w formie twierdzeń lub przedstawień graficznych wskazujących, że dany produkt nawozowy UE zapobiega chorobom roślin lub je leczy lub chroni rośliny przed szkodliwymi organizmami.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.