17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Wydłużony termin. Do 23 listopada wnioski od rolników poszkodowanych przez suszę

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 23 listopada.

Wnioski o przyznanie tzw. pomocy klęskowej przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W bieżącym roku ponad 250 tys. producentów rolnych złożyło wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Tak duże zainteresowanie oszacowaniem szkód powstałych w wyniku suszy spowodowało przeciążenie aplikacji oraz problemy z pobraniem kalkulacji lub protokołu oszacowania szkód. Stąd decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków do 23 listopada – podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O problemach z aplikacją informowały m.in. izby rolnicze.

Aplikacją suszową zainteresował się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że na podstawie doniesień medialnych i wniosków obywateli RPO powziął informację o istotnych problemach związanych z funkcjonowaniem rządowej aplikacji suszowej>>

Jak starać się o pomoc?

O pomoc w związku z zagrożeniem utratą płynności finansowej w wyniku wystąpienia w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą ubiegać się rodziny rolnicze. W ich skład muszą wchodzić osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Co najmniej jeden z członków rodziny powinien prowadzić gospodarstwo rolne i mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W zależności od konkretnej sytuacji wśród niezbędnych dokumentów, które powinny stanowić załącznik do wniosku, wymienić należy:

  • kopię protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

Zakładana wysokość pomocy to:

  • 10 000 zł – w przypadku gdy straty:
    • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody;
    • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
  • 5 000 zł – w przypadku gdy straty w przypadku wszystkich wymienionych wcześniej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Gdy gospodarstwo poniosło straty i w wyniku suszy, i na skutek działania pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a ubiegający się o wsparcie jest w posiadaniu dwóch protokołów, z których wynika, że szkody w jednym przypadku wynoszą więcej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, a w drugim mniej, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce Agencji, a także nadać w placówce pocztowej bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.