22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Zmiany w Kodeksie pracy przegłosowane. Sejm wydłużył urlopy i utrudnił zwolnienia

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza dłuższy urlop rodzicielski oraz nowy urlop opiekuńczy. Zmienią się również zasady zawierania umów na okres próbny.

W Sejmie przegłosowano zmiany w Kodeksie pracy dotyczące druków nr 2932 i 2998. Głosowało 451 posłów, za było 439.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską.

Urlopy i przerwy

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, pracownik będzie miał prawo do urlopu opiekuńczego w wymiarze do pięciu dni w roku kalendarzowym. Urlop będzie można wykorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Nowe przepisy przewidują również możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Zmiany obejmą też urlop rodzicielski, którego okres nieprzenoszalny będzie wynosił po 9 tygodni dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

W przepisach znalazły się dwie dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Pracownik będzie miał prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy, oraz trzeciej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy, niż 16 godzin.

Zatrudnienie i umowy

Przyjęte przez Sejm przepisy umożliwiają także szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym poprzez pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto, w noweli wprowadzono rozwiązania dotyczące umów o pracę. Pracownik, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Będzie on musiał otrzymać także pisemną odpowiedź na ten wniosek, wraz z uzasadnieniem.

Sejm  rozszerzył także zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika m.in w zakresie prawa do szkoleń czy długości płatnego urlopu, jak też informacji o wynagrodzeniu, w tym początkowym wynagrodzeniu podstawowym, wszystkich innych elementach składowych wskazanych oddzielnie oraz częstotliwości i sposobie wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony.

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące umów zawieranych na okres próbny. Zgodnie z nowymi przepisami „umowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy”.

Wprowadzony zostanie również wyraźny zakaz zabraniania pracownikowi, co do zasady, jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.