18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Wsparcie dla rodzin rolniczych – koniec naboru. Kto otrzyma wsparcie?

30 listopada był ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Tego dnia upłynął też termin na dostarczenie kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych. Ze wstępnego podsumowania wynika, że zarejestrowano ponad 230 tys. wniosków.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można było składać w biurach powiatowych Agencji, a także przez aplikację ePUAP albo nadać rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przewidziane zostały dwie stawki dofinansowania:

  1. 10 000 zł – w przypadku gdy szkody:
    • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
    • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo
  2. 5 000 zł – w przypadku gdy szkody:
    • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
    • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Jeśli rolnik ma dwa protokoły oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Budżet programu wynosi 600 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę pulę środków, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Stanowi on iloraz 600 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków o taką pomoc.

Wsparcie wypłacane będzie na rachunek wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.