18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Więcej pieniędzy dla Kół gospodyń wiejskich z budżetu

Koła gospodyń wiejskich dostaną większą pomoc z budżetu. Pomoc finansowa udzielana będzie według określonych stawek, uzależnionych od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich. Z uzasadnienia do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynika, że zmiana rozporządzenia związana jest ze zwiększeniem kwoty pomocy dla kół gospodyń wiejskich, zapisanej w budżecie, z 70 mln zł w 2022 r. do 120 mln zł w 2023 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, pomoc finansowa udzielana będzie według określonych stawek, uzależnionych od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku (według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), wynoszących odpowiednio:

  • 8 000 zł (nie więcej niż 30 członków)
  • 9 000 zł (od 31 do 75 członków)
  • 10 000 zł (ponad 75 członków).

W stosunku do 2022 roku, wysokość stawek pomocy finansowej została zwiększona o 3 000 zł. (w 2022 r. były to odpowiednio stawki wynoszące 5 000 zł, 6 000 zł oraz 7 000 zł).

W projekcie znalazły się również zapisy, na mocy których koła gospodyń wiejskich będą musiały przed złożeniem wniosku o pomoc finansową wnioskować o nadanie numeru indentyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.