2 grudnia 2023

We wrześniu emerytowani rolnicy otrzymają czternastki. Ile wyniosą świadczenia?

Seniorzy otrzymujący świadczenia rolnicze z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego otrzymają we wrześniu tzw. czternastki.

Jak informuje KRUS, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zwane „czternastą emeryturą” Kasa wypłaci razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, czyli 10, 15, 20 i 25 września.

„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Ile wyniesie czternasta emerytura? KRUS podaje stawki:

  • 2 650 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2 900 zł,
  • 2 650 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2 900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2 900 zł.

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 5 500 zł nie otrzyma „czternastej emerytury”.

Komu przysługuje czternastka? Czternasta emerytura przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 5 500 zł.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.