17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Oto uwagi KE do Krajowych Planów Strategicznych

Komisja Europejska wysłała krajom członkowskim uwagi do Krajowych Planów Strategicznych, które zastąpią PROW od 1 stycznia 2023 roku.
Flagi Unii Europejskiej
Kraje członkowskie zostały poproszone o dostarczenie bardziej rozwiniętego uzasadnienia dla dopłat sektorowych, w kontekście sytuacji w danym sektorze oraz jego potrzeb Fot. Guillaume Périgois / Unsplash

Nie znamy jeszcze konkretnych uwag do polskiego KPS, natomiast Komisja opublikowała na swoich stronach internetowych podsumowanie dotyczące wszystkich krajów. dokument załączamy tutaj – zauważa Andrzej Przepióra z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która analizuje uwagi Komisji Europejskiej – dokument znajdziesz tutaj>>

Jak zauważa Przepióra, pierwszy wniosek Komisji Europejskiej dotyczy zmiany kontekstu dla realizacji nowej wspólnej polityki rolnej, co wynika z agresji Rosji na Ukrainę. Komisja zwróciła się konkretnie w swoich uwagach do państw członkowskich o ponowną analizę ich planów strategicznych, pod kątem odporności systemów rolniczych, redukcji uzależnienia od nawozów sztucznych i zwiększenia produkcji energii odnawialnej na obszarach wiejskich, w sposób nie kolidujący z produkcją żywności.

Kraje członkowskie zostały poproszone o dostarczenie bardziej rozwiniętego uzasadnienia dla dopłat sektorowych, w kontekście sytuacji w danym sektorze oraz jego potrzeb. Komisja oceniła, że uzasadnienia przedstawione w KPS-ach są niewystarczające, szczególnie w kontekście Dyrektywy Wodnej (2000/60/EC).

Komisja zwraca uwagę na konieczność zawarcia działań, które pomogą gospodarstwo rolnym na uniezależnienie się od paliw płynnych i innych surowców zewnętrznych, w kontekście wojny na Ukrainie.

Kraje członkowskie zostały poproszone o dostarczenie bardziej rozwiniętego uzasadnienia dla dopłat sektorowych, w kontekście sytuacji w danym sektorze oraz jego potrzeb. Komisja oceniła, że uzasadnienia przedstawione w KPS-ach są niewystarczające, szczególnie w kontekście Dyrektywy Wodnej (2000/60/EC).

Komisja zwraca uwagę na konieczność zawarcia dodatkowych działań, które pomogą gospodarstwo rolnym na uniezależnienie się od paliw płynnych i innych surowców zewnętrznych, w kontekście wojny na Ukrainie.

Priorytetem WPR wzmocnienie pozycji rolnika

Ponadto, Komisja docenia dążenia państw członkowskich do rozwoju produkcji roślin białkowych, w celu uniezależnienia się od importu. Z drugiej strony dostrzega konieczność zwrócenia większej uwagi na działania związane z zarządzaniem ryzykiem oraz włączenia rolników w takie schematy (ubezpieczenia wzajemne).

KE zwraca uwagę, że jednym z priorytetów WPR jest wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu spożywczym. Większość państw członkowskich, planuje to robić poprzez dopłaty sektorowe, podczas gdy, zdaniem Komisji należy tu zwrócić uwagę na zwiększanie współpracy rolników, ich udziału w przetwórstwie i skracaniu łańcucha spożywczego. – Naszym zdaniem, ten element jest akurat silną stroną polskiego KPS, gdzie w ramach II filaru przewidziano środki na takie działania – komentuje Andrzej Przepióra.

Komisja ma szereg uwag do definicji „aktywnego rolnika” zaprezentowanych przez kraje członkowskie. W tym kontekście zostały one poproszone o dalsze wyjaśnienia w tym zakresie, tak aby zagwarantować, że wsparcie kierowane jest do właściwych podmiotów.

Zielony Ład

KE ma zasadnicze wątpliwości co do docelowych wskaźników związanych z realizacją celów Zielonego Ładu. Chodzi przede wszystkim o cele związane z nawożeniem, środkami ochrony roślin, antybiotykami oraz wzrost areału produkcji ekologicznej. Wiele krajów, w ogóle ich nie przedstawiło, w przypadku pozostałych są one bardzo skromne. – Tak jest również w przypadku polskiego KPS-u. Możemy przypuszczać, że tu Komisja Europejska poprosi o weryfikację polskich założeń – zaznacza ekspert WIR.

Komisja poprosiła również o weryfikację alokacji finansowej przedstawionej przez poszczególne kraje, w zakresie ekoschematów. To wsparcie, zdaniem Komisji, nie zawsze zostało dobrze opisane pod kątem osiąganych wskaźników. W takich przypadkach, Komisja nie uwzględniła tych wydatków jako celowe.

– Generalnie rzecz biorąc, Komisja poprosiła państwa o przedstawienie bardziej ambitnych i lepiej dopasowanych działań podejmowanych w ramach ekoschematów i działań rolno-środowiskowych. Te działania powinny prowadzić do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, redukcji zużycia energii w produkcji rolnej oraz poprawy wykorzystania składników pokarmowych z uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym – komentuje Przepióra.

Dobrostan zwierząt

Wreszcie Komisja zwróciła uwagę na braki w zakresie działań związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Kraje członkowskie będą musiały tu uzupełnić dokumentację o lepsze zdefiniowanie podwyższonych warunków dobrostanu. Szczególnie dotyczy to trzody chlewnej oraz nowych gatunków włączonych do tego działania.

Zwróciła też uwagę na konieczność włączenia w proces tworzenia Krajowych Planów Strategicznych, zainteresowanych podmiotów, w tym rolników. Cały czas te dokumenty mogą być konsultowane oraz zmieniane.

– Mamy nadzieję, że konkretne uwagi do polskiego Krajowego Planu Strategicznego zostaną wkrótce opublikowane i będziemy mogli się do nich odnieść. Cieszy nas, że Komisja Europejska bierze pod uwagę kontekst bezpieczeństwa żywnościowego i wojny na Ukrainie a nie tylko aspekty klimatyczne i środowiskowe. Jako Wielkopolska Izba Rolnicza, z pewnością włączymy się w kolejne etapy konsultacji. Podtrzymujemy jednak tezę, że wdrożenie tej reformy powinno poczekać. Wyrażamy też obawy, czy system doradczy i wdrożeniowy będzie gotowy do przygotowania rolników do funkcjonowania w ramach nowych zasad – podkreśla Przepióra.

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.