17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Nie będzie kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych

Krajowa Rada Izba Rolniczych wnioskowała do Ministerstwa Rolnictwa o wprowadzenie obowiązku co najmniej 50 proc. kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych.

W związku z pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazującym wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o wprowadzenie obowiązku co najmniej 50 proc. kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało:

Handel produktami rolnymi w Polsce odbywa się na zasadach wolnorynkowych, tj. w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi po ustalonej przez nich cenie. Podmioty działające na wolnym rynku w zależności od sytuacji popytowo-podażowej oraz kształtowania się cen podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży.

Zawieranie umów kontraktacyjnych z rolnikami przez zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego odbywa się na zasadach dobrowolności.

Rolą państwa jest natomiast tworzenie warunków – szczególnie prawnych sprzyjających upowszechnianiu trwałych dobrowolnych powiązań producentów rolnych z przetwórcami i handlowcami w formie umów kontraktacyjnych uwzględniających interesy obu stron kontraktu. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stale zachęca do zawierania długoterminowych umów na dostarczanie produktów rolnych zarówno rolników jak i podmioty nabywające produkty rolne (zakłady przetwórcze, punkty skupu).

Uwzględniając dobrowolny charakter umów kontraktacyjnych ustawowe (z mocy prawa), nałożenie obowiązku do zawierania takich umów nie jest możliwe. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego oraz UE, tj. swobodą działalności gospodarczej, która należy do podstawowych zasad ustroju i jest objęta gwarancjami konstytucyjnymi (art. 20 i 22 Konstytucji RP), swobodą przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), swobodą przedsiębiorczości (art.49 TFUE) oraz zasadami jednolitego rynku UE.

Wskazać również należy, że ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych od 3 października 2015 r. został wprowadzony obowiązek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy producentem produktów rolnych, a pierwszym nabywcą i dotyczy sektorów produktów rolnych: zboża, burak cukrowy, mleko surowe, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, tytoń, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe.

Przepisy stanowią, że umowa zawierana jest przed dostawą, nie podaje jednak w jakim terminie.

Źródło: KRIR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.