22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

KPO: 18 listopada – ostatnim dniem ubiegania się o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo

18 listopada kończą się nabory, w ramach których osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą wystąpić o środki finansowe na inwestycje w przetwórstwo. Natomiast do końca grudnia 2023 r. będzie się można ubiegać o wsparcie na wymianę słupów chmielowych.

Nabory są prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych.

O wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności można się ubiegać od 17 października 2022 r. Do 16 listopada od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu wpłynęły 653 wnioski na ponad 2,26 mld zł. Natomiast rolnicy i rybacy, którzy prowadzą działalność przetwórczą lub chcą rozpocząć prowadzenie takiej działalności, złożyli 161 wniosków na ponad 45 mln zł.

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r. Wsparcie ma charakter refundacji (do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł gdy beneficjentem chce się stać średnie przedsiębiorstwo. Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń. Można za nie pozyskać również nowe środki transportu spełniające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

Do 18 listopada 2022 r. o pomoc na przetwórstwo lub wprowadzanie produktów do obrotu mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, ale także osoby uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 tys. zł. Pomoc finansowa polega na refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Nabór potrwa do 31 grudnia 2023 r. Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem:

  • młodzi rolnicy (osoby do 40 lat włącznie):
  • wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha
  • wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha
  • pozostali rolnicy:
  • wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha
  • wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha

Natomiast do 15 listopada 2022 r. trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć budynków służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia dachu, do której rolnicy mogli się ubiegać o wsparcie to 500 m2, a stawka pomocy wynosi 40 zł/m2. Ze wstępnych danych wynika, że do Agencji wpłynęło 47 tys. wniosków o to dofinansowanie na kwotę 588 mln zł.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.