22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Konkurs grantowy dla ogrodów działkowych. Grudzień ostatnią szansą na złożenie wniosku?

Rozpoczął się 7. etap Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. W ramach sześciu już zakończonych naborów do placówek ARiMR wpłynęło 669 wniosków.

Może się zdarzyć tak, że grudzień będzie ostatnim miesiącem na ubieganie się o przyznanie grantów – informuje ARiMR.

Na opublikowanej liście rankingowej dla 4. etapu Pozakonkursowego Projektu Grantowego znalazło się 75 wniosków. We wszystkich rankingach jest ich już 268, a kwota spodziewanego dofinansowania, która z nich wynika, to blisko 25,7 mln zł. Podpisanych zostało już 191 umów z grantobiorcami, a realizacja wielu inwestycji trwa. Na bieżąco aktualizowany jest też zamieszczony na stronie internetowej ARiMR Podręcznik Grantobiorcy, który eksperci przygotowali, by ułatwić dostęp do informacji dotyczących m.in. przygotowania niezbędnej dokumentacji czy rozliczania otrzymanych środków – otwórz

ARIMR przypominam, że projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ogrodowych. Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i przysługuje zaliczka.

Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym, obejmującym m.in. zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntów czy uaktywnienie biologiczne terenu przez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30 proc. wydatków kwalifikowanych może dotyczyć inwestycji w zakresie elementów dodatkowych, czyli np. zagospodarowania (w tym rekultywacji) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizacji i budowy ogólnoogrodowej sieci energetycznej. Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie do 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie umowy zawartej 10 maja 2022 r. między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r., aż do wyczerpania środków. Budżet całego przedsięwzięcia to 50 mln zł.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.