20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Globalne bezpieczeństwo żywności. Międzynarodowa konferencja „Agro & Food Security Forum 2023”

Globalne bezpieczeństwo żywnościowe stanowiło kluczowy obszar dyskusji podczas międzynarodowej konferencji, która zgromadziła przedstawicieli ponad 20 krajów.

Po agresji Rosji rolnictwo w Ukrainie pracuje na 50%. Eksport produktów rolnych Ukrainy to 3 mln ton miesięcznie. Przed wojną liczba ta wynosiła 5-6 mln ton. Rosyjska agresja zablokowała handel i eksport międzynarodowy oraz zaburzyła bezpieczeństwo żywnościowe, które nie może istnieć bez polityki gwarantującej ciągłe łańcuchy dostaw żywności. W zakresie poprawy tej sytuacji na rynku swoje miejsce mają przedsiębiorcy, organizacje branżowe oraz polskie porty przeładunkowe, podmioty, które spotkały się w Warszawie podczas „Agro & Food Security Forum 2023”. Podczas wypowiedzi Tarasa Vysotskyia, pierwszego wiceministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy wybrzmiała waga współpracy polsko – ukraińskiej, tak ważnej w aktualnej sytuacji.

Zagadnienia związane z obecnymi i przyszłymi konsekwencjami konfliktu zbrojnego w Ukrainie na rynku żywnościowym pod kątem wyzwań i potrzeb w zakresie wspierania bezpiecznego łańcucha dostaw były przedmiotem paneli dyskusyjnych. „Agro & Food Security Forum to międzynarodowa konferencja organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i ukraińskie Stowarzyszenie Roślin Strączkowych. Podczas paneli rozmawialiśmy z ekspertami, przedstawicielami biznesu na temat globalnego i regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego oraz polsko-ukraińskiej współpracy w sektorze rolnym, także w kontekście Unii Europejskiej. – Podczas Forum koncentrujemy się na wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na kwestiach politycznych. Tworzymy platformę dla uczestników rynku rolno – spożywczego, aby wspólnie stanowić ramy do kształtowania międzynarodowej polityki w wymiarze bezpieczeństwa żywnościowego. Tak ważnego w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej” – podkreślił Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W Polsce produkujemy 14% PKB w sektorze żywnościowym. Dla Ukrainy rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, która w ostatnich latach stale się rozwijała. To pokazuje, że obszar ten wymaga współpracy i porozumienia wszystkich stron zaangażowanych w tę branżę. I choć uczestnicy konferencji zauważali, że ustabilizowała się sytuacja rynkowa i wzrósł eksport zbóż z Ukrainy, to nadal są obszary, które wymagają poprawy oraz współpracy. – Według szacunków ukraińskiego ministerstwa rolnictwa tegoroczne zbiory będą jeszcze niższe niż w 2022 r. Rosyjska agresja radykalnie zmieniła sektor rolny w Ukrainie. Brakuje też rąk do pracy, bo większość mężczyzn walczy na froncie. To powoduje ogromne straty w małych gospodarstwach rolnych. Jest też coraz mniej ziemi pod uprawy, chociażby ze względu na działania wojenne i miny. Trzeba pamiętać, że drobne gospodarstwa stanowią także podstawę lokalnego bezpieczeństwa żywnościowego, tak kluczowego w czasie wojny – zaznaczyła Antonina
Sklarenko, prezydent ukraińskiego Stowarzyszenia Roślin Strączkowych.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację i bariery w rozwoju rynku rolnego w Ukrainie, a także zachwiane bezpieczeństwo łańcuch dostaw żywności uczestnicy wskazywali na konieczność podjęcia kroków w zakresie:

  • poprawienia przepustowości na granicy;
  • zwiększenie wolumenu przeładunkowego;
  • rozwoju infrastruktury przeładunkowej;
  • zapewnienia sprawnego dostępu transportowego, w tym obsługi statków o większej nośności i długości.

Przedstawiciele branży wskazywali także na konieczność wzmocnienia i poprawy rynku roślin białkowych oraz wypracowania reguły produkcji białka roślinnego na poziomie globalnym. Część rynku roślin strączkowych odbija się w Ukrainie. Port Gdański włącza się we wsparcie handlu ukraińskich roślin strączkowych. Eksport jest dokonywany więc także przez Polskę. Ukraińskie stowarzyszenia logistyczne umacniają handel zagraniczny. To część pozytywnych zmian podkreślanych podczas międzynarodowej konferencji przez uczestników z Turcji, Kanady, Uzbekistanu, Bułgarii i oczywiście Ukrainy.

Rozwój nowych łańcuchów dostaw i poprawa efektywności już istniejących, to wyzwania, które muszą być rozwiązane systemowo i długofalowo. Polska jako hub ma do odegrania w tym zakresie bardzo ważną rolę. W sytuacji, gdy łańcuch połączeń został nadwyrężony, a wojna wpłynęła na sytuację upraw, dyskusje przeprowadzone w ramach Agro & Food Security Forum pokazują jak ważna jest współpraca na międzynarodowym rynku rolno – spożywczym.

W przeddzień obrad w Warszawie 60-osobowa delegacja ukraińskich przedsiębiorców udała się w podróż studyjną do portów morskich w Gdańsku i w Gdyni. Celem pobytu nad morzem było zapoznanie się z infrastrukturą i potencjałem trójmiejskich portów. W sali konferencyjnej Kapitanatu Portu Północnego w Gdańsku gościom z Ukrainy zaprezentowany został port, jego infrastruktura oraz parametry charakteryzujące dynamikę jego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawiono również dalsze zamierzenia inwestycyjne. Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku pochwalił się swoją perełką – największym
terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim – Baltic Hub, do którego przypływają największe kontenerowce świata. Drugim etapem podróży była wizyta w Zarządzie Morskiego Portu w Gdyni. To port o największych przeładunkach zboża spośród polskich portów. Goście wysłuchali prezentacji portu, a także wystąpień przedstawicieli gdyńskich terminali zbożowych. Ukraińscy producenci rolni i logistycy byli szczególnie zainteresowani możliwością skierowania do terminali dodatkowych transportów zboża i ich możliwością przechowania oraz załadunku na statki.

Konferencja objęta została patronatami: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, a także Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza od 30 lat działa równolegle w Polsce i w Ukrainie, pozostając tam także po agresji Rosji. Jesteśmy jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Naszą misją jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy. Uczestniczymy w pracach Międzyrządowej Komisji ds. polsko – ukraińskiej współpracy Gospodarczej. Współpracujemy z Pełnomocnikiem rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Angażujemy się w budowanie platform do dyskusji i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że Agro & Food Security Forum wpisze się na stałe w kalendarze uczestników tego rynku i stanie się ważnym miejscem eksperckiej debaty.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.