12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

AGRO Ubezpieczenia z nowościami w ofercie ubezpieczeń dla posiadaczy gospodarstw rolnych

Oferta AGRO TUW dla posiadaczy gospodarstw rolnych obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
AGRO Ubezpieczenia

Oferta AGRO TUW dla posiadaczy gospodarstw rolnych obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ochronę można uzupełnić o wybrane ubezpieczenia dobrowolne:

 • ubezpieczenie mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od wszystkich ryzyk (all risk);
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W ramach oferty dostępne są dodatkowo klauzule, które pozwalają rolnikowi na rozszerzenie zakresu ochrony w zależności od potrzeb. Wśród klauzul można m.in. znaleźć ubezpieczenie:

 • mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu;
 • szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia;
 • oszklenia baterii, kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych od stłuczenia;
 • mienia od przepięć;
 • sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia;
 • mienia od szkód wyrządzonych przez zwierzęta dzikie;
 • inwentarza żywego od porażenia prądem;
 • słomy i siana złożonego w stogi na terenie gospodarstwa rolnego od ognia;
 • nagrobków.

Od października br. lista klauzul została uzupełniona o dwie nowości:

 • ubezpieczenie assistance oraz
 • ubezpieczenie budynków według wartości odtworzeniowej.

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje: assistance domowy, rowerowy oraz medyczny. Dzięki ubezpieczeniu rolnik może uzyskać dostęp do świadczeń takich jak: pomoc specjalistów w następstwie zdarzenia assistance (m.in. hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza), pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania (m.in. organizacja zdalnej konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, transport medyczny) lub pomoc w razie awarii/uszkodzenia roweru (m.in. transport roweru, zwrot kosztów naprawy). Ubezpieczenie assistance można wykupić po objęciu budynku mieszkalnego ochroną od wszystkich ryzyk (all risk).

Rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie budynków według wartości odtworzeniowej możliwe jest dla ubezpieczonych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które mają nie więcej niż 40 lat w przypadku budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 30 lat w przypadku budynku rolnego o konstrukcji niepalnej innego niż mieszkalny. Ubezpieczenie ma zastosowanie przy szkodach częściowych, dla których odszkodowanie będzie liczone według wartości nowej, bez potrącenia zużycia technicznego budynku.

Więcej informacji o ofercie można uzyskać dzwoniąc na infolinię 48 370 48 48 lub kontaktując się z przedstawicielem AGRO Ubezpieczeń, którego można wyszukać na:

https://www.agroubezpieczenia.pl/kontakt#znajdz-naszego-przedstawiciela

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to w 100% polska firma ubezpieczeniowa. Właścicielem Towarzystwa jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Ubezpieczyciel posiada kompleksową ofertę skierowaną zarówno do klienta indywidualnego jak i biznesowego – ubezpieczenia: rolne, komunikacyjne, domów i mieszkań, turystyczne oraz dla firm. Informacje o ofercie dostępne są na: www.agroubezpieczenia.pl

Materiał marketingowy

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.