17 czerwca 2024
Szukaj
Close this search box.

Do 100 tys. zł wsparcia na inwestycje zapobiegające ASF – coraz mniej czasu na złożenie wniosków

Do 6 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR przyjmowane są wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Na realizację takich przedsięwzięć można otrzymać zaliczkę. Jej poziom to 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O przyznanie dofinansowania mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą m.in. zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń (średniorocznie) albo hodowlą świń ras rodzimych lub ras czystych. Działalność prowadzona przez ubiegających się o wsparcie powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją, a od realizującego ją podmiotu wymaga się wpisu do ewidencji producentów.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

W całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 będzie można otrzymać na ten cel do 100 000 zł. Refundacji podlega 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Obowiązują też osobne stawki: 320 zł za metr bieżący ogrodzenia, 2 860 zł za posadowienie bramy i 970 zł za posadowienie furtki. Rolnik może ubiegać się o przyznanie zaliczki na realizację inwestycji. Jej poziom wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych operacji. O zaliczkę trzeba wystąpić na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy i wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco. Nie jest już wymagana gwarancja bankowa, którą należało mieć, gdy korzystało się z analogicznego wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.