12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Woda dla pokoju – dzień wody powinien trwać cały rok

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, który w tym roku przebiega pod hasłem „Woda dla pokoju”. Taki dzień powinien trwać cały rok.

„W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianą klimatu i wzrostem populacji, istnieje pilna potrzeba współpracy międzynarodowej i wewnątrzregionalnej w celu ochrony i zachowania tego najcenniejszego naturalnego zasobu – wody. Zdrowie publiczne i dobrobyt, systemy żywnościowe i energetyczne, produktywność gospodarcza i integralność środowiskowa – wszystkie opierają się na dobrze funkcjonującym i sprawiedliwie zarządzanym jej obiegu” – podkreślają przedstawiciele ONZ. 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, który w tym roku przebiega pod hasłem „Woda dla pokoju”.

Woda odgrywa kluczową rolę w kreowaniu dobrobytu i wspieraniu rozwoju gospodarczego, społecznego oraz osobistego. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, podczas „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kwestię zanieczyszczenia i marnowania zasób wody na Ziemi.

Kropla drąży skałę

– Woda zarządzana w sposób zrównoważony i sprawiedliwy może być źródłem pokoju i dobrobytu. Jest także dosłownie siłą napędową rolnictwa i główną siłą napędową społeczno-gospodarczą miliardów ludzi – wskazują przedstawiciele ONZ. Podkreślają, że woda może stworzyć pokój lub wywołać konflikt. „Kiedy wody jest mało lub jest ona zanieczyszczona lub gdy ludzie nie mają do niej równego dostępu lub nie mają do niej żadnego dostępu, mogą wzrosnąć napięcia między społecznościami i krajami. Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie jest zależnych od wody przekraczającej granice państw”.

Eksperci przekonują, że zapewnienie wszystkim dostępności wody i infrastruktury sanitarnej oraz zrównoważonej gospodarki, jest niezbędne dla globalnego dobrobytu i pokoju. Współpracując w sprawie wody, wywołujemy pozytywny efekt falowy – wspierając harmonię, generując dobrobyt i budując odporność na wspólne wyzwania: „Musimy działać, mając świadomość, że woda to nie tylko zasób, z którego należy korzystać i o który można konkurować. Jest to prawo człowieka nieodłącznie związane z każdym aspektem życia. Podczas Światowego Dnia Wody wszyscy musimy zjednoczyć się wokół wody. I wykorzystywać ją dla pokoju, kładąc podwaliny pod bardziej stabilne i dostatnie jutro”.

Woda dla pokoju – najważniejsze przesłania

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat światowego rozwoju wody 2024: Woda dla dobrobytu i pokoju podkreśla szersze znaczenie wody dla naszego życia i źródeł utrzymania. Bada zdolność wody do jednoczenia ludzi. I służenia jako narzędzie na rzecz pokoju, zrównoważonego rozwoju, działań klimatycznych i integracji regionalnej.

Najważniejsze przesłania na Światowy Dzień Wody 2024

  • Woda może stworzyć pokój lub wywołać konflikt . Kiedy wody jest mało lub jest ona zanieczyszczona lub gdy ludzie mają trudności z dostępem do niej, napięcie może wzrosnąć. Współpracując w sprawie wody, możemy zrównoważyć zapotrzebowanie wszystkich na wodę i pomóc ustabilizować świat.
  • Dobrobyt i pokój zależą od wody . Ponieważ narody radzą sobie ze zmianami klimatycznymi, masowymi migracjami i niepokojami politycznymi, w centrum swoich planów muszą umieścić współpracę w zakresie wody.
  • Woda może nas wyprowadzić z kryzysu . Możemy wspierać harmonię między społecznościami i krajami, jednocząc się wokół sprawiedliwego i zrównoważonego korzystania z wody. Poczynając od konwencji ONZ na poziomie międzynarodowym po działania na poziomie lokalnym.

Rola wody w ekosystemach, takich jak torfowiska i mokradła

Szczególnie ważną rolę woda pełni w wyjątkowych ekosystemach, jakimi są torfowiska i mokradła. W Polsce to miejsce życia wielu rzadkich i zagrożonych torfowców i rosiczek. A także ptaków, choćby takich jak wodniczka czy dubelt. Według szacunków naukowców, ponad połowa gatunków i siedlisk przyrodniczych, które wymagają ochrony, to właśnie obszary wodno-błotne. Torfowiska i mokradła to również „naturalne gąbki”. Przede wszystkim za sprawą mchów, potrafią one magazynować duże ilości wody, jaka pojawia się podczas wiosennych roztopów i w czasie obfitych opadów. Tereny podmokłe z jednej strony zmniejszają więc ryzyko podtopień, a z drugiej – stają się naturalnym magazynem wodnym, kiedy nadchodzi susza.

Jak oszczędzać wodę?

Eksperci NFOŚ podpowiadają jak na co dzień możemy ograniczyć zużycie wody stosując proste rozwiązania. Oto kilka przykładów nawyków, które możemy wprowadzić, aby oszczędzać wodę w codziennym życiu:

  1. Krótsze prysznice: ogranicz czas, który spędzasz pod prysznicem do kilku minut. Wyłącz wodę podczas mycia włosów lub mycia ciała, gdy nie potrzebujesz wody.
  2. Przemyśl swoje korzystanie z pralki: upewnij się, że zawsze masz pełną pralkę, zanim włączysz cykl prania. Wybierz tryb oszczędzania wody, jeśli jest dostępny.
  3. Napraw usterki hydrauliczne: regularnie sprawdzaj kran i rury, aby upewnić się, że nie ma żadnych wycieków. Nawet niewielki wyciek może prowadzić do straty dużej ilości wody.
  4. Zbieraj wodę deszczową: wykorzystaj ją do podlewania roślin, zmywania samochodu lub innych czynności, które nie wymagają wody pitnej.
  5. Minimalizuj zużycie wody podczas gotowania: używaj minimalnej ilości wody do gotowania, a także staraj się wykorzystać wodę, którą używasz do gotowania, jako bulion lub do gotowania warzyw.

Oszczędzanie wody to również ograniczenie naszej konsumpcji. Starajmy się kupować mniej ubrań albo postawmy na ubrania z drugiej ręki.

Źródło: https://agronomist.pl/

Zobacz też: https://www.pprol.pl/ardanowski-nalezy-uproscic-przepisy-dotyczace-zatrzymywania-wody/

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.