23 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Spółki wodne – skąd dane o wielkości gospodarstw?

Spółka wodna musiałaby wykazać interes prawny, aby uzyskać informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 3 stycznia 2023 r., dotyczące możliwości pozyskiwania danych o wielkości gospodarstw rolnych przez spółkę wodną działającą na danym terenie, Minster Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił pismem z 16 stycznia 2023 r. następujące wyjaśnienia:

„Ustawa Prawo wodne nie zawiera szczególnych rozwiązań prawnych, umożliwiających spółce wodnej dostęp do informacji o charakterze podmiotowym, gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków o charakterze podmiotowym, jak wynika z ustawy, jest ograniczone i udostępnienie takich informacji spółce wodnej musiałoby być poparte wykazaniem przez spółkę wodną interesu prawnego. Nie oznacza to jednak, że spółka wodna nie może mieć interesu prawnego w uzyskaniu danych dotyczących właścicieli nieruchomości położonych na obszarze zmeliorowanym. Powinna to jednak wskazać we wniosku bądź zostać wezwana do przedstawienia wyjaśnień w tym zakresie.

O uzyskanie przedmiotowych informacji można również starać się na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest podmiotem nadrzędnym nad samorządem gminnym, nie ma więc mocy prawnej, aby nakazać wójtowi gminy udostępniani danych potrzebnych spółce wodnej.”

Źródło: KRIR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.