22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 2023-2027. Określa ona zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce.
Traktor rozpylający nawozy na polu
Funkcję agencji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Fot. Etienne Girardet / Unsplash

Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów w kwestii finansowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Określa m.in. właściwość organów w zakresie uruchamiania środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zawiera też przepisy dotyczące zasad uruchamiania środków z budżetu państwa na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowanych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym, a także pomocy technicznej.

Funkcję agencji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką certyfikującą będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z europejskich funduszy rolnych wykonywać będzie minister finansów, przy udziale ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Środki z europejskich funduszy przekazywane będą do ARiMR, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi na podstawie zapotrzebowań składanych przez agencję. Natomiast pieniądze na współfinansowanie krajowe i przejściowe wsparcie krajowe będą przekazywane ARiMR w formie dotacji celowej przez ministra rolnictwa.

Warunki i tryb przekazywania ARiMR środków z EFRG i EFRROW, współfinansowania krajowego i przejściowego wsparcia krajowego oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów zostaną określone w rozporządzeniu ministra finansów, w porozumieniu z ministrem rolnictwa

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.