12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Pierwsze kroki projektowe oraz założenia projektu „Fair Trade Nasza Sprawiedliwa Przyszłość”

Warszawska Izba Gospodarcza oraz Agrobronisze sp. z o.o. mają przyjemność poinformować o inauguracji projektu „Fair Trade Nasza Sprawiedliwa Przyszłość”, którego celem jest promowanie idei sprawiedliwego handlu i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Projekt skupia się na młodych ludziach w wieku 20-30 lat z różnych regionów, w tym Bukaresztu, Warszawy, Sofii i Częstochowy, i ma na celu zwiększenie ich świadomości oraz rozpoznawalności logo i zasad Fair Trade.

Pierwszym krokiem w realizacji projektu była analiza rozpoznawalności logo Fair Trade wśród młodzieży. Przeprowadziliśmy ankietę online, która dotarła do 30 młodych osób z każdego regionu partnera. Wyniki ankiety pokazały, że świadomość zasad Fair Trade jest zróżnicowana w różnych regionach, co podkreśla potrzebę intensywnej promocji i edukacji w tym zakresie.

Projekt „Fair Trade Nasza Sprawiedliwa Przyszłość” zakłada szereg działań skierowanych do młodzieży, konsumentów, przedsiębiorców, pracowników młodzieżowych, lokalnych społeczności oraz młodych ludzi bezrobotnych. Dzięki realizacji wysokiej jakości szkoleń, projekt ma na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności przedsiębiorcze, w tym wiedzę na temat etycznych i finansowych aspektów związanych z Fair Trade, zakres marketingu oraz sprzedaży produktów Fair Trade w krajach partnerskich.

Celem projektu jest również poprawa zatrudnialności, promowanie społecznej integracji, tolerancji, szacunku dla różnorodności i nie dyskryminacji. Ponadto, projekt ma na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, podnoszenie świadomości młodych ludzi na temat idei Fair Trade, promowanie ducha przedsiębiorczości, generowanie innowacyjnych metod nauki z zastosowaniem metodologii ICT oraz wirtualnej współpracy.

Współpraca z partnerami transnarodowymi ma na celu stworzenie wspólnego europejskiego ramy w projekcie, aby zwiększyć przedsiębiorczość wśród młodzieży, rozpowszechniając jej wyniki we wszystkich krajach partnerskich. Realizacja projektu i zapewnienie jego wyników zaspokoi w pewnym stopniu potrzeby młodych ludzi oraz pozwoli organizacjom podjąć nowe wyzwania.

Oczekiwane rezultaty projektu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym obejmują między innymi wymianę dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi, wzmocnienie zdolności partnerów do pracy na poziomie transnarodowym oraz promowanie umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży. Projekt przyniesie także konkretne rezultaty, takie jak aktywne uczestnictwo organizacji partnerskich w spotkaniach transnarodowych, raporty z analiz sytuacyjnych, stworzenie strony internetowej projektu, kurs e-learningowy oraz cyfrowy podręcznik „Fair Entrepreneur”.

Projekt „Fair Trade Nasza Sprawiedliwa Przyszłość” jest innowacyjnym uzupełnieniem dotychczasowych działań realizowanych przez organizacje uczestniczące i stanowi pierwszą taką próbę skoncentrowania się na idei Fair Trade w ramach takiego partnerstwa.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/FTOFFERASMUSPLUS

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.