16 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Oto zasady wypłacania czternastej emerytury dla emerytów i rencistów KRUS

KRUS rozpoczął przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych, czyli od 25 sierpnia razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie wypłatę tzw. „czternastej emerytury”.

Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent, czyli 10, 15 i 20 września. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w październikowych terminach płatności.

Jak ubiegać się o czternastkę?

„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Komu przysługuje?

„Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 4.188,44 zł.

W jakiej wysokości zostanie wypłacona czternastka?

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

  • 1 338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 r.), jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2 900 zł,
  • 1 338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2 900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2 900 zł.

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 4 188,44 zł, nie otrzyma „czternastej emerytury”.

Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

„Czternasta emerytura” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Poza składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1 435,77 zł wypłacanej
do 25 dnia miesiąca. W sierpniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 1 338,44 zł (1 338,44 zł < 2 900,00 zł).

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 3.000 zł wypłacanej
do 15 dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 1 238,44 zł (3 000 zł – 2 900 zł = 100 zł; 1 338,44 zł – 100 zł = 1 238,44 zł).

Czternastka przy rencie rodzinnej

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna „czternasta emerytura”, która zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 24 sierpnia 2022 r.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, „czternasta emerytura” z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje odrębne kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przykład:

Renta rodzinna rolnicza jest wypłacana do 15 dnia miesiąca, w łącznej kwocie równej 1 529,33 zł, wdowie i 3 pełnoletnich dzieci. We wrześniowym terminie płatności zostanie wypłacone kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1 338,44 zł, czyli po 334,61 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Przykład:

Do renty rodzinnej, wypłacanej do 20 dnia miesiąca, w łącznej kwocie równej 1 472,50 zł uprawnione są cztery osoby. Dwie osoby razem z rentą rodzinną pobierają rentę socjalną.

We wrześniowym terminie płatności zostanie przyznane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 4 015,32 zł, tj. po 1 338,44 zł dla osób uprawnionych do renty socjalnej (2 x 1 338,44 zł = 2 676,88 zł) i 1 338,44 zł dla dwóch pozostałych osób (po 669,22 zł dla każdej z nich).

Świadczenia z ZUS i z KRUS

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna „czternasta emerytura”, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, „czternastą emeryturę” wypłaci Kasa.

Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, „czternastą emeryturę” wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia będzie przyjmował sumę emerytury z ZUS i KRUS.

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolnej (GNE 50%) w kwocie 598,83 zł i renty (PP) w kwocie 3.062,61 zł wypłacanej do 10 dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem ze świadczeniem wypłacanym w zbiegu) zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 761,44 zł (598,83 zł + 3 062,61 zł = 3 661,44 zł – 2 900,00 zł = 761,44 zł).

Przykład:

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 1 399,11 zł i emerytury pracowniczej w kwocie 962,61 zł. Wraz z emeryturą z ZUS zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie 1 338,44 zł (1 399,11 zł + 962,61 zł = 2 361,72 zł < 2 900,00 zł).

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Źródło: KRUS

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.