22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

O Planie Strategicznym WPR na lata 2023–2027: ma zastopować likwidację hodowli

Podczas wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawili ocenę polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Podczas wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawili ocenę polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zachęty a nie obowiązek

Jednym z elementów Planu Strategicznego są unijne dopłaty za poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz za stosowanie ekoschematów.

Zdaniem wicepremiera Kowalczyka i komisarza Wojciechowskiego dopłaty te również mogą wpłynąć na zahamowanie spadku liczby gospodarstw hodowlanych.

– Chcemy, by Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 zahamował tendencję spadku ilości gospodarstw hodowlanych – powiedział szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Zdaniem obydwu rozmówców cel ten może zostać osiągnięty dzięki założeniom Planu Strategicznego na lata 2023–2027, który przewiduje dopłaty za polepszanie dobrostanu zwierząt i stosowanie ekoschematów.

Komisarz Wojciechowski zaznaczył, że ekoschematy z założenia mają stanowić zachętę, a nie przymus dla rolników, stosowania praktyk zrównoważonego rolnictwa. Przystąpienie do nich jest dobrowolne, a przynosi rolnikowi zysk.

Korzyści z polepszania dobrostanu zwierząt

– Dzięki dobrostanowi zwierząt można odbudować część gospodarstw hodowlanych w Polsce, zatrzymać niekorzystną tendencję likwidacji hodowli – ocenił komisarz Janusz Wojciechowski.

Podkreślił ważną rolę podnoszenia standardów, stosowania hodowli mniej intensywnej, zrównoważonej.

– Rolnicy, którzy dobrowolnie wprowadzą wyższe standardy dobrostanu zwierząt, mogą otrzymywać dodatkowe płatności z UE. Im więcej dobrostanu, tym więcej płatności – zapowiedział.

Możliwe praktyki dla dobrostanu zwierząt

Komisarz Wojciechowski wymienił następujące, możliwe do zastosowania praktyki podnoszące dobrostan zwierząt w gospodarstwach hodowlanych:

  • więcej powierzchni dla zwierząt w budynkach;
  • wolny wybieg, tam gdzie jest on możliwy;
  • trzymanie zwierząt bez uwięzi;
  • stosowanie ściółki,
  • preferowanie zwierząt własnego chowu – żeby uwolnić rolnictwo polskie, polskich hodowców od przymusu tuczu nakładczego;
  • krótki łańcuch dostaw, a więc powiązanie hodowli z lokalnym przetwórstwem.

– To wszystko pozwoli nam zatrzymać złą tendencję likwidacji hodowli w Polsce – zaznaczył komisarz.

Według komisarza instrument podwyższonego, dobrowolnego dobrostanu może bardzo pomóc polskim hodowcom. Zastrzegł przy tym, że nie chodzi o to, by wspierać przemysłowe fermy, ale zwykłe, zrównoważone hodowle w gospodarstwach rodzinnych.

Korzyści ze stosowania ekoschematów

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że celem stosowania ekoschematów jest uczynienie rolnictwa bardziej zrównoważonym poprzez dbałość o stan gleby oraz o bioróżnorodność, np. poprzez stosowanie płodozmianu.

Jak przypomniał komisarz Wojciechowski, aż 25 proc. środków puli na płatności bezpośrednie jest przeznaczona właśnie na ekoschematy.

O polskim Planie Strategicznym

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie. Polski projekt planu został przygotowany przez MRiRW, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

– Polska jako jedna z pierwszych złożyła projekt Planu do Komisji Europejskiej. W tej chwili trwają robocze uzgodnienia. Szereg uwag KE skierowała do Polski w marcu. W tej chwili trwają takie uzgodnienia poszczególnych zapisów – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Źródło: MRiRW

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.