18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Nadal można starać się o pieniądze na ogródki działkowe

31 lipca 2022 r. zakończył się drugi etap naboru wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

W jego ramach Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na częściach wspólnych. Nabór rozpoczął się 30 maja 2022 r. i do tego czasu do ARiMR wpłynęło 226 wniosków. Od 1 do 31 sierpnia 2022 r. trwa kolejna tura przyjmowania dokumentów.

Wnioski przyjmują je oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce położenia ROD. Dokumenty można składać osobiście, nadać przesyłką pocztową lub poprzez platformę ePUAP. Są one przyjmowane są w cyklach miesięcznych. Dotychczas ARiMR zarejestrowała 226 wniosków o tę pomoc – 115 złożono w pierwszym etapie, a 111 w drugim. W lipcu przeprowadzono także cykl internetowych szkoleń, podczas których eksperci przekazali instrukcje dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i udzielili odpowiedzi na pytania uczestników e-spotkań.

Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w KRS jako stowarzyszenia ogrodowe, powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Podmiot taki może złożyć w ramach konkursu więcej niż jeden wniosek. Ważne jest, że dany rodzinny ogród działkowy może ubiegać się o grant tylko raz.

Wartość grantu dla jednego ROD-u wynosi nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł i musi dotyczyć inwestycji na częściach wspólnych. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn liczby działek oraz kwoty 250 zł. Nie może jednak wynieść więcej niż 150 tys. zł.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do 31 sierpnia 2023 r. W tym terminie także musi zakończyć się maksymalnie 12-miesięczny okres realizacji projektu. Ubiegając się o grant nie jest zobowiązany do wniesienia własnego wkładu finansowego.

Na co można otrzymać pieniądze?

Wykaz rodzajów inwestycji, na które Rodzinny Ogród Działkowy może otrzymać wsparcie, został wskazany w regulaminie. Ważne jest, że muszą to być inwestycje realizowane na częściach wspólnych danego ROD. Minimum 50 proc. otrzymanych środków należy wykorzystać na przedsięwzięcia o charakterze prośrodowiskowym lub proklimatycznym np.: zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni; tworzenie bądź odnawianie tzw. zielonych ścian, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym; zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, m.in. dachów i płotów.

Z kolei maksymalnie 30 proc. grantu można przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne realizowane na wspólnych częściach rodzinnych ogrodów działkowych np. budowę tężni wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę i modernizację zbiorników na nieczystości ciekłe, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych w stanie sprawności technicznej. Grant można otrzymać także na zakładanie placów zabaw dla dzieci czy też na tworzenie punktów pierwszej pomocy, w których znajdą się apteczka, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania, defibrylator.

Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Źródło: ARIMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.