21 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Kontrola środków ochrony roślin. Wykryto 25 nieprawidłowości

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2021 r. skontrolowała środki ochrony roślin pod względem jakości.

W 2021 roku PIORiN wzięła pod lupę jakość środków ochrony roślin. Kontrolą laboratoryjną objęto 311 próbek środków ochrony roślin, w tym 268 próbek podstawowych oraz 43 próbki interwencyjne. W kontroli podstawowej wszystkie próbki były zgodne, w kontroli interwencyjnej – w 25 stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie nielegalnych środków ochrony roślin oferowanych w sprzedaży obnośnej na targowiskach.

Kontrola interwencyjna obejmuje pobór próbek ze środków ochrony roślin, w stosunku do których zaistniało podejrzenie co do nieoryginalności lub niewłaściwej jakości. Co ważne, pobór próbek środków ochrony roślin odbywa się w ramach współdziałania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z organami ścigania oraz Krajową Administracją Skarbową.

Podczas badań określane są podstawowe parametry jakościowe środków ochrony roślin, czyli zawartość substancji czynnych, zawartość istotnych zanieczyszczeń, właściwości fizyko-chemiczne oraz w wymaganych przypadkach, inne parametry jakościowe. Sprawdzana jest również zgodność uzyskanych wyników oznaczeń z wymaganiami określonym w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

W sytuacji stwierdzenia w handlu środków ochrony roślin o niewłaściwej jakości są one wycofywane z obrotu. Jednocześnie w przypadku negatywnych wyników analiz laboratoryjnych przeprowadzonych na potrzeby kontroli składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin, kontrolowane podmioty w drodze decyzji są obowiązane do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia tych analiz.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.