20 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Będą zmiany w przepisach dotyczących zawartości substancji niepożądanych w paszach

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. Dostosowuje ono przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że przepisy dyrektywy 2002/32/WE stanowią, że stosowanie produktów przeznaczonych na pasze, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalne poziomy określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy, jest niedozwolone. W załączniku II do tej dyrektywy określone są natomiast progi podejmowania działań w przypadku stwierdzenia podwyższonych poziomów takich substancji.

Podkreślono także, że maksymalna zawartość arsenu ogółem w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego wynosząca 2 mg/kg nie jest możliwa do osiągnięcia w przypadku np. materiałów paszowych leonardyt i torf. DLatego zarekomendowano zwiększenie w nich maksymalnej zawartość arsenu ogółem. Zdaniem projektodawców, „nie spowoduje to negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi”, ponieważ maksymalna zawartość ustanowiona dla arsenu w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

Algi wodne

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia dodano też, że Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zbadało „pewne ustalenia” dotyczące fluoru w morskich algach wapiennych. W wyniku badania wskazano, że należy zwiększyć maksymalną zawartość fluoru w morskich algach wapiennych „z 1 000 mg/kg do 1 250 mg/kg”.

„Zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla fluoru w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie” – wyjaśniono.

Ołów

W uzasadnieniu poinformowano również, że rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2229 zmieniono załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE w odnoszący się m.in. ołowiu.

„Dla zachowania przejrzystości zastąpiono całą pozycję dotyczącą ołowiu” – podano. „W przypadku tego zastąpienia w wykazie materiałów paszowych, w odniesieniu, do których stosuje się maksymalną zawartość wynoszącą 15 mg/kg, błędnie pominięto materiał paszowy wapienne muszle morskie” – zauważono.

Zwrócono uwagę, że niektóre materiały paszowe należące do kategorii „ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne” są wprowadzane do obrotu, „jako wilgotny materiał paszowy” w puszkach dla psów i kotów. Ponieważ zastępuje on mieszankę paszową, „należy w odniesieniu do niego stosować taką samą maksymalną zawartość rtęci jak maksymalna zawartość stosowana w odniesieniu do mieszanek paszowych, jako że zmiana ta nie wpływa niekorzystnie na zdrowie zwierząt” – podkreślono.

Wskazano też, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności „przyjął oświadczenie naukowe” na temat obecności wolnego gossypolu w całych nasionach bawełny, stwierdzając, iż należy ustanowić większą maksymalną zawartość wolnego gossypolu w materiale paszowym – nasiona bawełny.

Jak podkreślono „zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, bo zawartość ustanowiona dla wolnego gossypolu w mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie”.

W uzasadnieniu dodano, że należy ustanowić maksymalną zawartość dioksyn i PCB we wszystkich dodatkach paszowych należących do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.