12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Inwestycje w OZE – można składać wnioski

Inwestycje w OZE. Zainteresowani rolnicy mogą się starać o przyznanie wsparcia. Wnioski są przyjmowane do 23 lutego 2024 roku.

Biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw? Inne inwestycje w OZE też się liczą. Rolnicy zainteresowani inwestowaniem w OZE mogą się starać o przyznanie wsparcia. Wnioski można składać do 23 lutego 2024 roku.

Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O pomoc finansową na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa. Albo ci, którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej. Nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Liczy się też zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Dofinansowaniem objęte są trzy obszary inwestycyjne:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych.
  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem).
  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg.

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł. Dla obszarów B i C po 200 tys. zł. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi w przypadku obszarów: A i B – 1,5 mln zł. Natomiast w przypadku A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł. Dotyczy to okresu realizacji PS WPR 2023-2027.

Inwestycje w OZE – nie zwlekaj! Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.