23 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

IHARS skontrolowała jakość handlową ziemniaków. Stan oznakowania – fatalny

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kolejną kontrolę jakości handlowej ziemniaków.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawiła wyniki kolejnej kontroli jakości handlowej ziemniaków.

Inspektorzy sprawdzili wymagania jakościowe i znakowanie 188 partii ziemniaków, oferowanych przez 128 podmiotów działających na początkowych etapach dystrybucji.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań jakościowych kontrolowanych ziemniaków – poinformował inspekcja.

Natomiast zastrzeżenia kontrolerzy mieli do znakowania produktów. Uchybienia lub nieprawidłowości stwierdzili w aż 63 sprawdzonych partiach, a więc w 33,5 proc. kontrolowanych przypadków. Dotyczyły one między innymi:

  • Niepełnego oznakowania (tj. braku informacji o kraju pochodzenia i/lub wizerunku flagi kraju pochodzenia, danych producenta lub nazwy i adresu podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, nazwy produktu, kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej).
  • Całkowitego braku oznakowania.
  • Stosowania nieprawidłowej lub niepełnej nazwy (np. „ziemniak sałatkowy” bez określenia „ziemniak jadalny”, „młody” dla ziemniaków jadalnych).
  • Braku ilości nominalnej lub jej niewłaściwego podawania (użycia nieprawidłowego określenia, podania ilości niezgodnej ze stanem faktycznym).

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.