18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Dofinansowanie inwestycji chroniących gospodarstwa – ostatni moment na złożenie wniosku

Jeszcze do 24 lutego 2022 r. producenci rolni, którzy chcą ochronić gospodarstwa przed ASF, a także spółki wodne planujące zakup urządzeń zabezpieczających gospodarstwa przed suszą czy powodzią, mogą skorzystać ze wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Środki przeznaczone na tę pomoc pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski o wsparcie oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują od 28 grudnia 2022 r.. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, a także nadawać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP. Dotychczas w ramach tego naboru do ARiMR wpłynęło 100 wniosków na kwotę ponad 8,5 mln zł.

Przypominamy, że o dofinansowanie w ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW 2014-2020 mogą się starać rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji można otrzymać np. na wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do dezynfekcji i wykonanie ogrodzenia chlewni.

Pomoc przysługuje także spółkom wodnym lub ich związkom, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł, m.in. na wykonanie robót na urządzeniach melioracyjnych w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, np. remont rowu melioracyjnego, budowę progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Trwający nabór jest już 9. realizowanym w ramach tego działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas ARiMR wypłaciła 260,5 mln zł wsparcia blisko 4 tys. beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli inwestycje.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.