23 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Fundusz Ochrony Rolnictwa. Kiedy rolnik otrzyma pieniądze?

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ma on zapewnić rolnikom pieniądze za sprzedany płody rolne w sytuacji, gdyby podmiot skupujący zboża, mleko, owoce czy zwierzęta upadł lub nie wypłacał należności rolnikom.

Projekt ustawy w sprawie utworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa właśnie trafił do konsultacji branżowych.

– Celem projektowanej ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Czym będzie Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Fundusz Ochrony Rolnictwa ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,25% wartości netto nabywanych produktów rolnych obowiązane będą podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obrobienia, przetworzenia lub dalszej odsprzedaży.

Jak rolnik otrzyma rekompensatę?

Rolnik będzie mógł się ubiegać o rekompensatę ze środków Funduszu w razie niemożności zaspokojenia należności za sprzedane produkty rolne przez podmiot, który jest niewypłacalny. Rekompensata będzie przyznawana w drodze decyzji dyrektora oddziału terenowego KOWR

Rekompensata będzie wypłacana jako iloczyn określonej przez ministra rolnictwa procentowej stawki rekompensaty i sumy należności netto. Rozporządzenie w tej sprawie będzie ogłaszał minister rolnictwa do 31 maja każdego roku.

Żeby otrzymać takie odszkodowanie rolnik będzie musiał złożyć wniosek do dyrektora oddziału terenowego KOWR:

  • od dnia 1 lutego do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu lub,
  • od dnia 1 lutego do dnia 31 marca w drugim roku po roku, w którym ustalona została data niewypłacalności podmiotu.

Wypłata środków z Funduszu na rzecz rolników będzie powodować z mocy prawa przejście na KOWR wierzytelności do wysokości wypłaconych rekompensat. Koszty związane z odzyskiwaniem środków z tytułu wypłaconych rekompensat pokrywane będą ze środków Funduszu. Do dochodzenia roszczeń z tytułu wypłaconych środków z Funduszu stosować się będzie odpowiednie przepisy dotyczące dochodzenia należności przez rolników.

W projekcie ustawa resort rolnictwa zaproponowały, aby nowe prawo weszło w życie 1 lipca 2023 roku. Jednak najpierw na powstanie fundusz zgodę musi wyrazić Komisja Europejska.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.