23 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

„Zakładowa stacja paliw” w gospodarstwie rolniczym? Izby rolnicze protestują

KRIR wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych przepisów dotyczących przewozu paliw oraz nakładania na rolników nowych obowiązków.

Zarząd KRIR przekazał Ministerstwu Finansów uwagi samorządu rolniczego. Dotyczą projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

„Aktualnie na wsi panują bardzo negatywne nastroje. Rolnicy są już skrajnie obciążeni różnymi obowiązkami i coraz większą biurokracją, która dodatkowo wpływa na ich finansową sytuację. W obliczu trudnych warunków na rynkach, takie propozycje wprowadzenia dodatkowych kosztów administracyjnych i regulacji dla rolników, są nie do przyjęcia”. Tę opinię prezes KRIR Wiktor Szmulewicz skierował do Mariusza Gojnego, zastępca szefa KAS.

„Propozycje wprowadzenia obowiązków, takich jak rozszerzenie definicji zakładowych stacji paliw służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach – na osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w rozumieniu ustawy dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, eksploatujące zakładową stację paliw, obowiązek rejestracji miejsca dostarczania paliwa, obowiązek potwierdzania odbioru paliwa, i objęcie kontrolą przez Prezesa URE, są nie tylko uciążliwe, ale również szkodliwe dla rolników.

W rolnictwie nie funkcjonuje szara strefa obrotu paliwem/olejem napędowym. Dlatego, że wszyscy rolnicy zainteresowani są otrzymaniem faktury VAT. Faktury te są podstawą do ubiegania się o zwrot części podatku akcyzowego. Ponadto w wielu wypadkach brak dostępu do Internetu na obszarach wiejskich lub brak umiejętności rolnika (często są to osoby starsze) może spowodować techniczne utrudnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z objęcia systemem monitoringu. Mogą one prowadzić do zwiększenia kosztów i utrudniać już i tak trudne warunki pracy na wsi.” – wylicza Wiktor Szmulewicz.

I dodaje, że proponowane zmiany w prawie stanowią naruszenie prywatności rolników. Ponadto są sprzeczne z zasadą minimalizacji regulacji. „Wprowadzenie dodatkowych obowiązków wpłynie negatywnie na sytuację rolników, szczególnie małe gospodarstwa rodzinne”.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.