12 kwietnia 2024
Szukaj
Close this search box.

Będą korytarze solidarnościowe dla Ukrainy?

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Rozmawiano m.in. o korytarzach solidarnościowych dla Ukrainy.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik podczas AGRIFISH.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik podczas AGRIFISH. Fot. MRiRW

Najważniejszymi tematami posiedzenia były sytuacja na rynkach rolnych oraz 12 Konferencja ministerialna WTO. Ministrowie zatwierdzili również konkluzje Rady w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Sytuacja na rynkach

W punkcie dotyczącym sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności po inwazji na Ukrainę, ministrowie wysłuchali informacji Komisji Europejskiej (KE) na temat rozwoju sytuacji na głównych rynkach rolnych w UE. KE zwróciła uwagę na główne czynniki warunkujące bieżącą i przyszłą sytuację rynkową: wysokie koszty produkcji; rosnącą inflację, w tym 9% wzrost cen żywności w UE; bezpieczeństwo żywnościowe w najbardziej zależnych od importu regionach świata i tym samym możliwe zagrożenie dla stabilności na świecie; nieprzewidywalność Rosji w obszarze eksportu gazu, nawozów i zbóż, a także możliwy wpływ niekorzystnej pogody na zapowiadające się dotąd bardzo dobrze żniwa. Odnosząc się do sytuacji na poszczególnych rynkach, KE stwierdziła, że największe trudności odczuwa sektor produkcji zwierzęcej z uwagi na wysokie koszty produkcji i problemy z opłacalnością. Wysokie koszty, zwłaszcza energii, są także znaczącym problemem dla sektora owoców i warzyw, gdzie sytuację dodatkowo pogarszają ograniczenia eksportu.

W dyskusji delegacje potwierdziły, że aktualnie największym problemem są wysokie ceny środków produkcji, szczególnie nawozów i pasz. Powoduje to znaczące obciążenia, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej. Zaznaczano, że z tego względu marże producentów są niskie lub wręcz pozostają poniżej granicy opłacalności, mimo wzrostu cen produktów rolnych. Wśród propozycji poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego wymieniono wprowadzenie rocznej derogacji od GAEC 7 w zakresie zmianowania, wydłużenie obecnej derogacji dotyczącej zazielenienia, a także czasowe przeznaczenie użytków zielonych pod uprawę.

Prezentując stanowisko Polski, minister Bartosik poinformował, że wojna w Ukrainie nadal przyczynia się do silnego wzrostu cen zarówno środków do produkcji, jak i produktów rolnych. – Od kwietnia bieżącego roku w Polsce wzrosły ceny zbóż, bydła, drobiu, części owoców i warzyw, a przede wszystkim rzepaku. Na rynku pasz także odnotowano dalszy wzrost cen. Ceny produktów mleczarskich pozostawały w miarę stabilne. Spadły natomiast ceny trzody chlewnej i jaj spożywczych. Wzrost cen nawozów wpływa negatywnie na opłacalność produkcji rolnej. W całym łańcuchu dostaw utrzymują się obawy o dostępność do źródeł energii, a także możliwość odzwierciedlenia rosnących kosztów, głównie cen surowców rolnych i energii, w cenach sprzedaży – powiedział minister Bartosik.

Korytarze solidarnościowe dla Ukrainy

KE przedstawiła ponadto Komunikat na temat korytarzy solidarnościowych dla Ukrainy. Podkreśliła, że ma on na celu ułatwienie wywozu produktów rolnych z Ukrainy i handlu dwustronnego. Komunikat identyfikuje przeszkody i bariery, nie tylko w obszarze transportu i logistyki, ale też wynikające np. z obciążeń administracyjnych i niedostatecznych możliwości przechowalniczych. Zawiera listę konkretnych działań w krótkim, średnim i długim okresie, takich jak ułatwienia procedur, poprawa możliwości transportowych, a także infrastruktury przechowalniczej oraz spójności sieci transportowej.

Ministrowie generalnie z zadowoleniem przyjęli komunikat KE dotyczący korytarzy solidarnościowych, deklarując zaangażowanie w ułatwienie eksportu z Ukrainy. Zwracano uwagę na rolę UE w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

– Zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego, związane z wojną w Ukrainie wskazuje także, jak ważne jest dążenie do samowystarczalności żywnościowej Unii Europejskiej i ograniczenia zależności od importu żywności w kontekście realizowania celów Europejskiego Zielonego Ładu – podkreślił minister Bartosik.

Polska poinformowała również o ustaleniach z zorganizowanego 16 maja br. spotkania wielostronnego z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Polski, ministra rolnictwa Ukrainy, sekretarza ds. rolnictwa USA oraz komisarza UE ds. rolnictwa.

W odpowiedzi KE pogratulowała Polsce podpisania porozumienia z Ukrainą w zakresie ułatwień eksportowych.

12 Konferencja ministerialna WTO

W punkcie dotyczącym 12 Konferencji ministerialnej w dniach 12–15 czerwca br. w Genewie KE poinformowała, że wyniki trwających negocjacji we wszystkich obszarach pozostają niepewne, szczególnie w obszarze rolnictwa. Trudności zostały wzmocnione poprzez agresję Rosji w Ukrainie i powstały kryzys żywnościowy. W ramach negocjacji ofensywne kwestie UE pozostały niezmienne: eliminowanie naruszającego otwarty handel wsparcia wewnętrznego, poprawa przejrzystości oraz restrykcje eksportowe. Dla UE ważne jest odniesienie się do agresji rosyjskiej na Ukrainę i jej wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe. KE zapewniła, że będzie na bieżąco informować państwa członkowskie i konsultować się z nimi w trakcie konferencji.

Delegacje generalnie poparły podejście KE do negocjacji. Podkreślano znaczenie uzyskania jakichkolwiek efektów, aby rozwiązać kryzys i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Wskazywano również na potrzebę wyłączenia międzynarodowej pomocy żywnościowej z restrykcji eksportowych, a także na konieczność poprawy przejrzystości i ograniczenia barier handlowych.

Prezentując stanowisko Polski, minister Bartosik podkreślił, że ważnym elementem negocjacji powinno być omówienie wpływu agresji Rosji na Ukrainę i poszukiwanie rozwiązań mogących w krótkim czasie przyczynić się do stabilizacji na rynkach. W tym kontekście rozmowy powinny objąć kwestie restrykcji eksportowych, konkurencji w eksporcie i respektowania reguł WTO.

Źródło: MRiRW
Partner portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.