22 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

15 października – Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Święto zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 r.

Święto ma podkreślić kluczową rolę kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie.

W rezolucji ONZ podkreślono, że w wielu regionach świata to kobiety zajmują się uprawą i hodowlą, zapewniają żywność, wodę i opał dla swoich rodzin, a także opiekę dzieciom, osobom starszym i chorym. Ponadto, kobiety dywersyfikują źródła dochodów poprzez prowadzenie działalności pozarolniczej, przyczyniając się w ogromnej mierze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Jednak ich praca jest niedoceniana, a sytuacja kobiet zamieszkujących obszary wiejskie jest gorsza niż mężczyzn – wiejskie kobiety cierpią z powodu ubóstwa, dyskryminacji, przemocy i braku bezpieczeństwa.

Kobiety na wsi mogłyby być nie mniej przedsiębiorcze i produktywne od mężczyzn gdyby nie fakt, iż uzyskują one niższe ceny za swoje produkty przy jednoczesnych ograniczeniach dostępu do pozyskania środków produkcji, funduszy, utrudnieniach w nabyciu gruntów czy wartościowych pasz – wskazuje ONZ.

Organizacja dodaje, że bariery strukturalne i dyskryminujące normy społeczne ograniczają decyzyjność kobiet i ich uczestnictwo w życiu rodzin i społeczności wiejskich. Kobiety i dziewczęta wiejskie nie mają równego dostępu do środków produkcji i zasobów, usług takich jak edukacja i opieka zdrowotna oraz infrastruktury (zwłaszcza do wody i usług sanitarnych), gdy zarazem większość ich pracy pozostaje niezauważana i bezpłatna nawet w sytuacji podejmowania nowych obciążających obowiązków przejmowanych od emigrujących mężczyzn.

W skali świata niemal każdy parametr określający różnice w sytuacjach płci i ich rozwoju wykazuje gorszą sytuację kobiet wiejskich od mężczyzn wiejskich i kobiet miejskich, dowodząc tego, iż cierpią one nieproporcjonalnie z powodu ubóstwa, wykluczenia i zmian klimatycznych. Wpływ zmian klimatu, uwzględniający dostęp do zasobów naturalnych, nasila istniejące nierówności między płciami na obszarach wiejskich. Zmiany klimatyczne wpływają na zasoby i standard bytowania kobiet i mężczyzn w różny sposób w zakresie produkcji rolniczej, zaopatrzenia w żywność, dostępności opieki zdrowotnej, wody i energii, a także katastrof naturalnych, migracji oraz konfliktów spowodowanych zmianami warunków przyrodniczych.

Opracowanie na podstawie: Wikipedia

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.