18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

1482 zł brutto – tyle wynosi przeciętna emerytura i renta rolnika

Ponad 1300 zł wynosi już różnica wysokości przeciętnej emerytury/renty z rolniczego i pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczenie przeciętnego rolniczego emeryta/rencisty wynosi niecałe 1500 zł brutto.

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiła w Polsce 9250,1 tys. osób i była o 0,4 proc. niższa w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny w dokumencie pt. „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022”.

Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8 249,4 tys. osób (o 0,1 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r.). „W ujęciu rocznym liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty zmniejszyła się o 4,5 proc. do poziomu 1 000,7 tys. osób. Spadek obserwowano we wszystkich województwach – od 6,3 proc. w lubuskim i śląskim do 3,1 proc. w małopolskim” – wylicza GUS.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w omawianym okresie wyniosła 2 815,01 zł i była o 8,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w w pierwszym półroczu wyniosła 1 481,88 zł i w skali roku zwiększyła się o 4,3 proc. Wzrost obserwowano we wszystkich województwach – od 4,8 proc. w podkarpackim do 3,1 proc. w śląskim.

W 9 województwach przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto rolników indywidualnych były wyższe niż średnia w kraju, w tym najwyższe – w śląskim (o 8,8 proc.), lubuskim (o 7,7 proc.) i zachodniopomorskim (o 3,2 proc.).

W województwie łódzkim emerytury i renty rolników osiągnęły poziom zbliżony do średniego w kraju, a najniższe wypłacono w: wielkopolskim (mniej o 2,3 proc. niż średnio w kraj), małopolskim (mniej o 2,1 proc. niż średnio w kraju), mazowieckim (mniej o 1,4 proc. niż średnio w kraju), podkarpackim (mniej o 0,8 proc. niż średnio w kraju), świętokrzyskim (mniej o 0,7 proc. niż średnio w kraju) i podlaskim (mniej o 0,1 proc. niż średnio w kraju).

„Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto rolników indywidualnych zmniejszyła się i w I półroczu 2022 r. wynosiła 11,1 p. proc. (wobec 12,4 p. proc. przed rokiem)” – przekazał GUS.

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.