18 maja 2024
Szukaj
Close this search box.

Wsparcie dla producentów chmielu: ostatni dzień na złożenie wniosku

Tylko do 12 sierpnia trwa przyjmowanie wniosków o pomoc finansową od rolników, którym w 2020 lub 2021 roku przyznana została płatność do chmielu, i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny. Na ten cel przeznaczono 11 mln zł.

Wnioski są przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku znaczenie ma termin nadania przesyłki. Od 29 lipca, gdy rozpoczął się nabór, do tej pory do Agencji wpłynęło 665 wniosków o to wsparcie.

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać, oblicza się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r., do której przyznano producentowi rolnemu płatność z tego tytułu. Areał, do którego przysługuje wsparcie, nie może przekroczyć 5 ha.

Stawki pomocy wynoszą:

  • 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  • 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  • 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Źródło: ARiMR

Reklama

Najczęściej czytane

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.